Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju goveda

Stabilna proizvodnja mlijeka usprkos toplinskom stresu

Milchkühe am Futtertisch

Ljeto i u njemu rastuće temperature kao i povećana vlažnost zraka postavljaju mliječnu kravu pred višestruke izazove:

  • Obrok naginje naknadnom zagrijavanju na hranidbenom stolu (vidi prikaz 1). To, zajedno sa toplinskim stresom smanjuje konzumaciju i proizvodnja mlijeka pada.
  • Zbog slinjenja i znojenja gube se puferne tvari. Raste opasnost od acidoze.
  • Toplinski stres opterećuje metabolizam, naročito jetru, čini kravu naročito osjetljivom na djelovanja toksina.
  • Manji udio škroba i visoki udio vlaknine u kukuruzu smanjuje probavljivost obroka.

Izbjeći naknadno zagrijavanje

Naknadno zagrijavanje hranidbenog obroka smanjuje ukusnost i značajno pogoršava njegovu konzumaciju. SCHAUMASIL i SILOSTAR PROTECT proizvodi stabiziraju obroke sklone naknadnom zagrijavanju.

U prikazu 2 su proizvodi SCHAUMASIL 5.0  koji štiti smjesom bogate obroke od naknadnog zagrijavanja. SCHAUMASIL 5.0 je sa pH-vrijednošću od 5,0 značajno manje korozivan u usporedbi sa ostalim proizvodima usporednog djelovanja.

SILOSTAR TMR PROTECT smanjuje sadržaj štetnih kvasaca u obroku i tako zadržava sadržaj energije i ukusnost obroka (vidi prikaz 3). SILOSTAR TMR, nekorozivni granulat, je lako dodati i u TMR ili umiješati na hranidbenom stolu.

 

Stabilizirati krvni i buražni pH

Kod vrućine ubrzana frekvencija disanja i jako slinjenje uzrokuju značajno smanjenje karbonata, koji pogoršavaju pH- vrijednost buraga i krvi. Dodavanjem RINDAMIM BP (150-250 g/dan, ovisno o stupnju stresa), sa specijalnom kombinacijom pufernih tvari za krv i burag, djelotvorno se spriječava acidoza.

 

Poboljšati probavljivost

Kukuruzne silaže iz 2018. ( Njemačka naročito ) često obilježava smanjeni udio škroba i visoki udio vlaknine. U takvom slučaju probavljivost je smanjena. Djelatna tvar RUMIVITAL®i podupire u radu mikrobe buraga. Rezultat je jedna povećana pasaža buražnog sadržaja i povećana konzumacija. Tako raste iskorištenje krmiva i prirod energije i hranjiva kukuruzne silaže za oko 0,31 MJ ME/kg ST (vidi prikaz 4).

 

Somatske stanice pod kontrolom

Toksini u obroku i oksidativni stres značajno opterećuju funkcije jetre mliječnih krava. RINDAVITAL VARIO PROTECT sa jednom specijalnom kombinacijom antioksidansa, štiti metabolizam i jetru od povećanog opterećenja i time osigurava proizvodnju također i u stresnim situacijama. Na taj način se štiti zdravlje vimena i smanjuje rizik od povećane količine somatskih stanica u mlijeku. RINDAVITAL VARIO PROTECT može se u svim tipovima obroka primijeniti kao Top-Dressing.

Osigurati energetsku opskrbu

Vrlo visoke količine smjesa  doista povećavaju sadržaj energije obroka ali time također raste i rizik od acidoze. Primjena u buragu zaštićenih masti iz proizvodne linije SCHAUMANN ENERGY- povećava ciljani sadržaj energije obroka, bez opterećenja buraga i nepotrebne proizvodnje topline.

Savjet za teljenje

Izloženost je posebno velika za krave koje se tele na visokim temperaturama. Gubitak elektrolita i tekućine tijekom porođaja pogoršava se znojenjem. Unos hrane također pati dvostruko oko poroda kada postoji toplinski stres i krave riskiraju  brže pasti u acidozu. RINDAVITAL ENERGIETRUNK nadomješta izgubljene elektrolite, podržava unos hrane sa kompleksom sa živim kvascima ASS-CO Ferm i spriječava acidozu (vidi prikaz 5).


 

ponašanje krava na hranidbenom stolu kod toplinskog stresa
prikaz 1: ponašanje krava na hranidbenom stolu kod toplinskog stresa

prijevod prikaza 1

konzum ( kg svježe mase) i broj posjeta hranidbenom stolu (n)                   konzum energije, MJ Nel/ kravu/ dan

konzum energije= crveno   posjet stolu= plavo     konzum svježe mase= zeleno

srednje temp. u stupnj. C

*sadržaj suhe tvari od 45% u obroku i energetska vrijednost od 7,1 MJ Nel/kg suhe tvari

SILOSTAR TMR PROTECT smanjuje količinu kvasaca
prikaz 3: SILOSTAR TMR PROTECT smanjuje količinu kvasaca u obroku (primjer iz prakse)

prijevod prikaza 3

količina kvasaca u KFJ/ g svježe mase

Mio.= milijun Tsd.= tisuća

 

kontrola, SILOSTAR TMR PROTECT

 RUMIVITAL®i povećava energetsku vrijednost
prikaz 4: RUMIVITAL®i povećava energetsku vrijednost kukuruzne silaže

prijevod prikaza 4

energetska vrijednost kukuruzne silaže, MJ Nel/ kg suhe tvari

+0,31 MJ Nel/ kg suhe tvari

kontrola, SILOSTAR TMR PROTECT

RINDAVITAL ENERGIETRUNK potpora oko teljenja
prikaz 5: RINDAVITAL ENERGIETRUNK potpora oko teljenja

prijevod prikaza 5

jačanje imuniteta kroz vitamin E i mikroelemente

smanjenje acidoze kroz puferne tvari

ASS_CO FERM podupire mikrobe buraga

potpora gubitaka elektrolita

krava se podiže nakon teljenja

SCHAUMASIL 5.0
prikaz 2: SCHAUMASIL 5.0 duplira vrijeme stabilnosti na hranidbenom stolu

prijevod prikaza 2

početak naknadnog zagrijavanja obroka, u satima

kontrola, SCHAUMASIL 5,0