pozvati kontakt
energija i klima
energija i klima

održivo očuvanje energije i klime

Ponašati se ekološki razborito i učinkovito, prije svega znači odgovorno koristiti resurse i smanjiti emisije. Ovaj se cilj slijedi i provodi ne samo u procesima vlastite tvrtke, već i u poljoprivrednoj proizvodnji kod klijenata.

smanjeno trošenje energije kroz certificirani sustav upravljanja energijom u SCHAUMANN-tvornicama

Redovita unutarnja ispitivanja, kao i vanjske revizije i certifikacije u SCHAUMANN- tvornicama u skladu su sa standardom DIN EN ISO 50001, osiguravaju kontinuirano praćenje i poboljšanje učinkovitog korištenja energije. Kao dio sustava upravljanja energijom (EnMS), protoci energije sustavno se bilježe i optimiziraju u skladu sa zakonskim zahtjevima.

klimatski prihvatljiva proizvodnja mlijeka i bioplina na Gut Hülsenberg

U suradnji s Poljoprivrednom komorom Donje Saske, Gut Hülsenberg je proveo bilance stakleničkih plinova za proizvodnju mlijeka, uključujući proizvodnju stočne hrane i proizvodnju bioplina. One pokazuju snagu tvrtke s gledišta zaštite klime i čine osnovu potencijala za daljnja poboljšanja.

manje opterećenja okoliša kroz primjenu visokoprobavljivih sirovina 

Korištenje djelatnih tvari koje je razvio SCHAUMANN, pruža visoku bioraspoloživost različitih hranjivih sastojaka i smanjuje izlučivanje u okoliš. Rezultat je niže opterećenje okoliša i pozitivan utjecaj na ravnotežu protoka materijala.

korištenje ekološke ambalaže

Pri odabiru materijala za pakiranje, SCHAUMANN osigurava da su sirovine odobrene za uporabu u hranidbi životinja i ishrani biljaka, te se tako izbjegava onečišćenje okoliša. S jedne strane, to se postiže vraćanjem ambalaže u proizvodni ciklus, tj. obnavljanjem. S druge strane, materijal se reciklira putem dualnog sustava.