pozvati kontakt

proizvodi za goveda

proizvodi za goveda

SCHAUMANN proizvodi podržavaju Vas u svim područjima hranidbe goveda. Asortiman se proteže od mineralne hrane/ premiksa, posebnih proizvoda i pojačivača energije do melasiranih lizalica i mliječnih zamjenica, dodataka punomasnom mlijeku i kombinacija kiselina. Kada hranite muzne krave, telad, mlada goveda i tovne bikove, trebali biste obratiti pažnju na nekoliko stvari, ovisno o fazi proizvodnje. Obroci krava u suhostaju ne moraju zadovoljavati samo potrebe za održavanjem i rastom fetusa. Hranidba smanjenim udjelom kalcija ili  kiselim solima priprema  kravu za veliku potražnju za kalcijem na početku laktacije i suzbija mliječnu groznicu. Hranidba treba biti sa smanjenom energietsko vrijednošću obroka kako bi se izbjegla pretilost krava. Da bi se osigurao najveći mogući unos hrane, obrok mora biti ukusan. Na početku laktacije izazov leži u nadoknadi nastalog energetskog deficita. Unos hrane se polako povećava nakon teljenja, potreba za energijom i hranjivim tvarima sigurno raste i to jako. Promjenjivi energetski zahtjevi muznih krava postavljaju visoke zahtjeve prema oblikovanju obroka. Da bi se odteretila jetra oko početka laktacije, pomažu dodaci kao što su propilenglikol, glicerin, živi kvasci ili zaštićene masti.

Kod teladi je presudna primjena kolostruma u prvih nekoliko sati nakon teljenja. Visokom razinom imunoglobulina možete opskrbiti tele kolostrumom starijih krava ili dodatkom dodataka punomasnom mlijeku. Tijekom faze napajanja u središtu pozornosti su visoki dnevni prirodi i zdravlje teladi. Tele se postupno razvija u preživača. Rana opskrba koncentriranom i voluminoznom hranom važna je za dobar razvoj buraga teladi. Kod tovnih bikova trebali biste kontinuirano povećavati unos hrane i osigurati visoku koncentraciju energije. Dovoljna opskrba proteinima, uz održavanje potrebnog omjera energije i proteina, osigurava visoke dnevne priraste. U sredni tova morali biste prilagoditi omjer energije i proteina potencijalu rasta životinja. S povećanim kapacitetom ješnosti suhe tvari, možete povećati količinu krme i u skladu s tim smanjiti koncentraciju energije u hrani. U završnoj fazi tova postoji povećani rizik od zamašćivanja tovne junadi. Stoga ponudite obrok s nižom energijom i većom koncentracijom proteina.