Rinder
video zapisi goveda

video zapisi iz govedarstva

Na ovoj ćete stranici pronaći videozapise s korisnim savjetima o svemu što se tiče goveda. Pomoću refraktometra možete saznati kako točno odrediti kvalitetu kolostruma ili koncentraciju mliječnog napitka za telad, kako ga pravilno zakiseliti za teladi ili kako TIRSANA češće privlači Vaše krave na mužnju u robotu. Također možete vidjeti i video zapise sa farmi iz prakse.

TIRSANA- uspješna upotreba proizvoda na robotu za mužnju

Sa 9.000 na 12.000kg mlijeka sa SCHAUMANN- konceptom

Uspješan odgoj teladi- mliječna zamjenica i refraktometar

MiMag - novi pufer za burag