pozvati kontakt
Gut Hülsenberg

video zapisi sa farme SCHAUMANN-a Gut Hülsenberg

Ovdje ćete pronaći video zapise o SCHAUMANN-ovoj farmi Gut Hülsenberg. Saznajte više o temama držanja i koncepata hranidbe, silaži trave i kukuruza te o samom Gut Hülsenbergu.

Dojmovi iz Gut Huelsenberga- istraživanje i praksa

Gut Huelsenberg- upravljanje siliranjem kukuruza

Gut Huelsenberg- silažni inokulanti Bonsilage za kukuruz

Gut Huelsenberg- preduvjeti za kukuruznu silažu

Farma muznih krava SCHAUMANN, upravljanje siliranjem

BONSILAGE silažni inokulanti za sjenaže, farma Gut Hülsenberg

Gut Hülsenberg - period oko teljenja

Gut Hülsenberg- suhostaj