pozvati kontakt
sjenaže i kukuruzne silaže

proizvodi za siliranje

proizvodi za siliranje

SCHAUMANN u ponudi ima i biološke i kemijske dodatke za siliranje. BONSILAGE, biološki dodaci silaži tvrtke SCHAUMANN, pružaju optimalno rješenje za svaku silažu kako bi se dobila visokokvalitetna voluminoza. Kvaliteta voluminoze presudna je za mliječnost, održanje zdravlja životinja i ekonomičnu proizvodnju mlijeka. Biološki dodaci za silaže sastoje se od bakterija mliječno kiselinskog vrenja a one kontroliraju proces fermentacije i postavljaju točan obrazac kiselina vrenja. Tako se postiže optimum siliranja. Svi dodaci za silaže pouzdano štite od naknadnog zagrijavanja i osiguravaju aerobnu stabilnost. Kvasci, plijesni i klostridije se potiskuju.

Daljnje prednosti su smanjenje gubitaka u siliranju, povećana probavljivost, povećanje udjela by-pass proteina u sjenaži, povećanje konzumacije krme i smanjenje gubitaka u izuzimanju. Razni dodaci za siliranje precizno su prilagođeni siliranju trava, djetelina, lucerne, mahunarki, zelene raži, GPS-a, zrna kukuruza, visokovlažnog zrna kukuruza, kukuruznog zrna/ klipa (CCM) i silaža cijele biljke kukuruza. Dodaci za siliranje u grupi proizvoda BONSILAGE SPEED sadrže soj bakterija mliječno- kiselinskog vrenja Lactobacillus diolivorans i tako skraćuju razdoblje zrenja na 14 dana. BONSILAGE FIT aktivno spriječava ketozu stvaranjem propilenglikola i povećava tkz. fitness krava.

Kemijski dodaci za silaže prikladni su za površinsku i rubnu obradu silažne mase u silosima za kukuruz i trave. Inhibiraju kvasac i plijesni na problematičnim područjima silaža kukuruza i trava. Spriječavanjem naknadnog zagrijavanja smanjuje se gubitak hranjivih tvari, poboljšava higijena i povećava ukusnost obroka. Također kemijske dodatke za silaže možete koristiti u  TMR-u (potpuno izmiješani obroci). Ti proizvodi stabiliziraju krmnu mješavinu, poboljšavaju higijenu hrane i povećavaju opskrbu energijom.