pozvati kontakt
proizvodi za svinje
proizvodi za svinje

NATUPIG za tovne svinje

  • Icon svinje

linija premiksa za sigurnu hranidbu sa redukcijom dušika i fosfora

  • omogućuje uštedu sojine sačme
  • osigurava proizvodnost i mesnatost
  • omogućuje uspješnu hranidbu sa smanjenim udjelom N i P (dušika i fosfora)

Opis

  • linija proizvoda sadrži optimalno usklađene sastojke za različite uvjete tova svinja
  • svi proizvodi su opremljeni sa vrlo visokom razinom vitamina E i super- dozacijom fitaze
  • probiotici BONVITAL i CERAGEL podupiru zdravlje crijeva u predtovu
  • djelatna tvar iz fermentacije CERAVITAL XP povećava dostupnost bjelančevina, a time i probavljivost aminokiselina u hranidbi pa se na taj način može uštedjeti 2-3% soje.
  • ovi premiksi omogućuju jaku i vrlo jaku redukciju N i P uz maksimalno iskorištenje hranjivih tvari sadržanih u krmivima

Raspitajte se kod svog stručnog savjetnika za SCHAUMANN o odgovarajućim proizvodima iz linije NATUPIG.

inovativne djelatne tvari

Aminotrace
CERAVITAL XP
CERAGEL
Bonvital