pozvati kontakt
proizvodi za svinje
proizvodi za svinje

NATUPIG za krmače

  • Icon svinje

linija premiksa za sigurnu hranidbu sa redukcijom izlučivanja N i P

  • potpora zdravlju krmača
  • stabilizacija proizvodnosti krmača
  • osiguranje opskrbljenosti krmača kod jakog smanjenja N i P u njihovoj hranidbi

Opis

  • visokokvalitetni minerali i suplementi, linija prilagođena različitim zahtjevima tijekom suprasnosti i laktacije                                                                   
  • CERAVITAL XP nadoknađuje fluktuacije u kvaliteti smjesa i osigurava opskrbu krmača proteinima, posebno sa već niskom razinom soje u smjesama  
  • BONVITAL i CERAGEL optimiraju zdravlje crijeva i crijevnu floru krmače i podržavaju razvoj sisajuće prasadi 
  • AMINOTRACE mikroelementi stabiliziraju rezultate
  • veći energetski dobitak osigurava visoku proizvodnju mlijeka i time dobar razvoj prasadi
  • koordinirana upotreba različitih SCHAUMANN djelatnih tvari podupire suprasnost, tijek prašenja i laktaciju

Raspitajte se kod svog stručnog savjetnika za SCHAUMANN o odgovarajućim proizvodima iz linije NATUPIG.

inovativne djelatne tvari

Aminotrace
Bonvital
CERAGEL
CERAVITAL XP