pozvati kontakt
Hühner
proizvodi za perad

Ovital BR E CV

  • Icon perad

premiks za tov pilića

  • prilagođen potrebama visoke proizvodnosti
  • učinkovita konverzija krmiva
  • mesnati trupovi sa niskom masnoćom

Opis

  • cjelovit: sa svim mineralima i vitaminima
  • CERAVITAL povećava iskoristivost hranjivih i NSP frakcija
  • stabilizacija gastrointestinalnog sustava
  • učinkovita konverzija krmiva
  • visokokvalitetan tov sa malo masnoće

inovativne djelatne tvari

CERAVITAL