pozvati kontakt
Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju siliranje i proizvodnja krme

upravljanje u siliranju - savjeti za uspješnu sjenažu

Häcksler bei der Grasernte

Kvalitetna krma osnova je za uspješnu i ekonomičnu proizvodnju mlijeka. Pravo vrijeme za prvi otkos posebno je presudno. Kasna košnja dovodi do gubitka hranjivih sastojaka, a time i do slabije kvalitete silaže. Unos krme se smanjuje, a mliječnost opada. SCHAUMANN daje savjete za optimalno upravljanje siliranjem.

vrijeme i visina košnje

Ovisno o vrsti posijane trave, livade su spremne za košnju otprilike 30–45 dana nakon što se postigne korigirana temperatura travnjaka od 200 stupnjeva. Visina porasta također pruža informacije o spremnosti za košnju: smatra se da je 25–40 cm visina spremnosti za košnju. Između prvog i drugog otkosa  trebalo bi proći najviše 20-25 dana. Iskustvo iz prošlih godina pokazalo je da se posebno drugi otkos često kosi prekasno. Sadržaj sirovih vlakana u žetvi tada je često bio iznad gornje granice od 240 g sirovih vlakana / kg suhe tvari (vidi prikaz 1).

Idealna je visina rezanja od najmanje 8 cm. Niži prinos povezan s visokom postavkom kosilice nadoknađuje se znatno čišćim silažama. Naknadni uređaji (npr. okretači) također mogu tako raditi  bez onečišćenja. Pokošena trava se bolje suši i bolje će se konzumirati.

Savjet: nakon košnje jednom prevrnite zboj. Ako su pojedine stabljike smeđe na rezanom rubu, trebali biste ispraviti visinu rezanja.

provenjavanje i vrijeme ležanja na polju

Što kraće provenjavanje na 28–35% ST omogućuje optimalno siliranje. Prevlažne silaže dovode do fermentacije maslačne kiseline. Presuhe silaže teško je zbiti i dolazi do kvarenja. Ispravno sabijanje više se ne može postići iznad 45-50% ST. Vrijeme ležanja biljaka na polju trebalo bi biti kraće od 24 sata kako bi se izbjegli gubici energije.

dužina sječke

Optimalna duljina usitnjavanja je 15–40 mm. Ona je preduvjet  za pravilno sabijanje, bolje iskorištavanje prostora silosa i manje gubitke. Općenito, što je silaža bogatija vlakninom i suhlja, to je duljina usitnjavanja kraća

silažni dodaci/ inokulanti

Uz osnovna pravila siliranja, dodaci za silažu BONSILAGE podržavaju proces fermentacije svojim različitim smjerovima djelovanja (vidi prikaze 2 i 3). Odabir pravog dodatka za silažu vrlo je važan za silažu koja se želi pripremiti. Prikaz 4 prikazuje pet koraka koje treba uzeti u obzir pri odabiru odgovarajućeg dodatka za silažu trava BONSILAGE.

ugaženost i pokrivanje

Ulazak kisika dovodi do ponovnog zagrijavanja, a time i do gubitaka energije i ST. Što je silaža bolje zbijena, manje atmosferskog kisika može prodrijeti tijekom izuzimanja.
Mjere za optimalnu ugaženost:

  • maksimalna debljina sloja mase 15-20 cm nakon istovara
  • tlak u gumama najmanje 2 bara
  • bez dvostrukih kotača
  • najviše 3–4 km / h brzine gaženja
  • gaziti od početka punjenja silosa

Silos mora biti pravilno pokriven odmah nakon završetka postupka gaženja: podfolijom (debljina: 40-50 μ), nepropusnom glavnom fiolijom (debljina: 150–250 μ), zaštitnom mrežom za pritisak pokrivanja i kao zaštite od oštećenja, vreće za silos kao utezi i nepropusna barijera, bočna zidnafolija na bočnim stijenkama silosa.
Savjet: Uz debljinu folija za silaže, važne su značajke kvalitete folije i njezina nepropusnost za plinove, elastičnost, otpornost na UV-zrake i kiseline.

presjek silažne mase u korištenju

Tehnika izuzimanja silaže trebala bi što manje oštetiti presjek silažne mase kako bi se ulazak zraka smanjio na najmanju moguću mjeru. 

mjerila za silaže trava
prikaz 1: upravljanje siliranjem- mjerila za silaže trava

prijevod prikaza 1

vlaknina max 240g/ kg ST
vrijeme košnje pred vlatanje gavne. biljke travnjaka
visina košnje 8cm
dužina sječke 20- 40mm, vlaknastija i suhlja traži kraće
vrijeme ležanja na polju  manje od 24 sata
dodaci silaži konzervirajući , za povećanje aerobne stabilnosti
slojevi za gaženje max debljine od 20cm,vlaknastija i suhlja traži niže slojeve
težina traktora

ulaz svježe mase u silos u t/  sat podijeliti sa 4*

(* 4 za kombajn a 3 za samoutovarnu prikolicu)

pokrivanje pod- i glavna folija, mreža i vreće za silos
izuzimanje min 2m/ tjedan. Min ulaza u silažnu masu za dobro ugažene silaže zbog izbjegavanja naknadnog zagrijavanja. Za cjelogodišnju hranidbu je idealna dužina silosa 105m.

 

dodaci za silažu BONSILAGE BASIC
prikaz 2: BONSILAGE BASIC-proizvodi optimiraju proces fermentacije i stabiliziraju silažu.

prijevod prikaza 2

BONSILAGE FORTE: za trave, DTS i lucernu, za niža područja suhe tvari ( vlažniju masu). Klostridije će biti potisnute

BONSILAGE PLUS: 5 hetero- i homofermentativnih sojeva bakterija mliječne kiseline za aerobnu stabilnost za trave, DTS i lucernu i zelenu raž i GPS > 30% ST 

BONSILAGE ALFA: specijalna kombinacija sojeva bakterija za lucernu, djeteline i dr. leguminoze 

Sa povećanjem vlaknine u travnoj masi pada sadržaj energije i proteina

prijevod prikaza

ukupan protein, %/ kg ST            energija, MJ NEL/ kg ST

-1,1 MJ NEL/ kg ST

- 11% ukupnog proteina/ kg ST

sadržaj vlaknine, % u kg ST

prijevod prikaza

BONSILAGE SPEED G

kratko vrijeme zrenja za visoku aerobnu stabilnostsilaža trava, djetelina, lucerne i zelene raži

BONSILAGE FIT G

osigurana kvaliteta proteina i visoka aerobna stabilnost energetski bogatih sjenaža

BONSILAGE SPEED i BONSILAGE FIT
BONSILAGE SPEED-Proizvodi smanjuju vrijeme zrenja silža s najmanjim mogućim gubicima i najvećim udjelom energije. proizvodi BONSILAGE FIT mijenjaju obrazac fermentacijske kiseline za dodatni dio propilenglikola.

prijevod prikaza

1. zrelost biljke............od 28% vlaknine opasnost od manjka šećera

2. sadržaj šećera.........npr. odrediti refraktometrom

3. sadržaj pepela..........visina košnje ( >8 cm), linearno po travnjaku 

4. sadržaj suhe tvari........test gnječenjem u ruci/ mikrovalna

5. udio proteina................udio djetelina/ gnojidba dušikom

odabir pravog dodatka za silažu po Brix-u
prikaz 4: pregled silažnih dodataka po sadržaju šećera

prijevod prikaza 4

manji     <<               sadržaj šećera                 >>    visok

< 4 Brix                                                        4-7 Brix                                             > 7 Brix

< 30% ST   >30% ST                     < 25% ST           >25% ST                               >25% ST