pozvati kontakt
Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju siliranje i proizvodnja krme

Upravljanje siliranjem - savjeti za uspješno siliranje kukuruza

Trecker mit Mais

Optimalno vrijeme berbe postiže se nakon što se škrob uskladišti u zrnu. Sadržaj suhe tvari (ST) u cijeloj biljci trebao bi biti između 29 i 34%. Sadržaj ST u zrnu je između 56 i 60%. Model toplinskog zbroja nudi dobar način za procjenu zrelosti usjeva kukuruza. Za predviđanje zrelosti koriste se važni čimbenici kao što su hibridi, datum sjetve, vrsta tla, upotrebljiva opskrba vodom u tlu i klimatski podaci poput temperature, količine oborina i globalnog zračenja. Ponašanje sazrijevanja trenutnih hibrida kukuruza uzima se u obzir u toj prognozi. Podaci se mogu potražiti na www.maisprog.de.

Visina košnje

Optimalna visina košnje za higijensko siliranje je 30 cm. Presudno utječe na količinu kvasaca i plijesni u silaži kukuruza. U donjim dijelovima stabljike postoje mnogi štetnici za fermentaciju. Uz to, sadržaj sirovih vlakana i pepela raste u donjim područjima biljke, a sadržaj energije se smanjuje (vidi prikaz 1). 

Dužina sječke

Optimalna dužina sječke je 6 do 8 mm. Ona je preduvjet za  pravilno sabijanje, bolje iskorištavanje prostora silosa i male gubitke. U principu vrijedi sljedeće: što je silaža suhlja, to je duljina sječke kraća.

Odgovarajući dodatak silaži

Uz osnovna pravila siliranja, dodaci za silažu BONSILAGE podržavaju proces fermentacije svojim različitim smjerovima djelovanja (vidi prikaz 2). Izbor se temelji na individualnim operativnim zahtjevima.

Ugaženost i pokrivanje

Ulazak kisika dovodi do naknadnog zagrijavanja, a time i do gubitaka energije i ST. Što je silaža bolje zbijena, manje atmosferskog kisika može prodrijeti tijekom izuzimanja.Od kapaciteta silosa od 20 t ST (npr. 66 t s 30% ST), čak i pri neprekidnom gaženju vozilom, ne može se postići optimalna ugaženost.

Savjet: Uz veće količine ulaza mase i manje kapacitete silosa, preporučljivo je raditi paralelno u dva silosa s nekoliko vozila za gaženje.

Silos mora biti pravilno pokriven odmah nakon završetka postupka gaženja: tanka folija, nepropusna glavna folija, zaštitna rešetka za težinu pokrivanja  i zaštitu od oštećenja, vreće sa pijeskom za ciljani pritisak i nepropusna barijera, bočna folija za zidove silosa ( vidi prikaz 3).

Savjet: čvrstoću i  debljinu folije važne su značajke kvalitete i nepropusnost za plinove, elastičnost, otpornost na UV i kiseline .

Površina izuzimanja

Da bi se izbjeglo naknadno zagrijavanje, minimalna dubina izuzimanja trebala bi biti 2 m tjedno. U osnovi se koristi tehnika koja ostavlja glatku i nadasve teško olabavljenu površinu reza, tako da u silos prodire samo malo kisika i spriječava se postupak zagrijavanja.

kontaminacija kvascima i sadržaj stabljike kukuruza
prikaz 1: kontaminacija kvascima i sadržaj stabljike kukuruza u donjem dijelu biljke kukuruza

prijevod prikaza 1

1.grafikon

sadržaj, %

sivo= suha tvar

zeleno= pepeo

2. grafikon

KFJ/ kg svježe mase, u 1000

narančasto= opterećenje kvascima

* visina košnje u cm

prijevod prikaza 2

BONSILAGE MAIS

prilagođena kombinacija homo- i heterofermentativnih bakterija mliječno- kiselog vrenja, kontrolira sliku vrenja, štiti od kvasaca i plijesni, djeluje protiv naknadnog zagrijavanja

BONSILAGE SPEED M

posebna kombinacija homo- i heterofermentativnih bakterija mliječno- kiselog vrenja, brine o jednom intenzivnom vrenju i redukciji silažnog zrenja na dva tjedna

BONSILAGE FIT M

naročita kombinacija homo- i heterofermentativnih bakterija mliječno- kiselog vrenja, brine za posebnu sliku vrenja iz mliječne kiseline, octene kiseline i propilenglikola

primjer dobrog pokrivanja silosa za silažu
prikaz 3: primjer dobrog pokrivanja silosa

prijevod prikaza 3

silo- vreće, silo- mreža, silo- folija, tanka- folija, rubna folija ( zidna)

upravljanje silažom - mjerila za silažu kukuruza
upravljanje silažom - mjerila za silažu kukuruza

prijevod prikaza 4

suha tvar............................................29-34% ST cijela biljka; 56-60% zrno kukuruza

visina košnje......................................min. 20 cm

dužina sječke.....................................6-8 mm

silažni dodaci......................................BONSILAGE za povećanje aerobne stabilnosti

slojevi za gaženje težina za gaženje..max. 15-20 cm (što suhlje, to tanji slojevi)

pokrivanje...........................................tanka i glavna folija, silo-vreće, silo- mreža

izuzimanje..........................................2 m za tjedan