pozvati kontakt
Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju goveda

Učinkovito koristite visokokvalitetna proteinska krmiva i uštedite na troškovima za hranu

Kühe am Futtertisch

Od sredine 2020. godine cijene sačmi i pogača uljane repice i soje su porasle  i do 50% (vidi prikaz 1). Tu je i stalni  pritisak na gospodarstva za smanjenjem unosa dušika. Kombinacija visokih cijena i smanjenog unosa dušika dovodi do pitanja, koja su polazišta dostupna za uštedu i učinkovitiju upotrebu proteinske hrane. 

optimirati kvalitetu voluminoze

Najvažniji cilj u hrainidbi stoke je najbolje iskorištenje vlastitih krmiva. To je jedini način za smanjenje kupnje koncentrirane hrane, posebno nosača proteina. Tako se ne štedi samo u troškovima za kupljenu hranu, već i odterećuje ravnoteža protoka  za dušik i fosfor tj. njihova bilanca.

Optimalno održavanje travnjaka, odgovarajuća gnojidba i pravovremena košnja, važni su parametri za spremanje visokokvalitetne trave kao voluminozne krme. Ciljano siliranje također igra važnu ulogu. Dodaci za silažu/ inokulanti programa BONSILAGE, osiguravaju kvalitetu proteina u jenaži (vidi prikaz 2). Vrijedni sirovi proteini ostaju u masi, a stvaranje nepoželjnih ne-proteinskih dušikovih spojeva (NPN), poput amonijaka, značajno se smanjuje. Time se omogućuje ušteda pri kupnji proteinske hrane kao što je npr. repičina sačma. Uz to se povećavaju performanse te voluminoze.

uključivanje krmne ureje u hranidbu

Korištenje ureje za hranidbu nudi mogućnost uštede proteinske hrane. Ureja je sastavljena od dušika koji bakterije buraga koriste kao izvor dušika. Da bi se iz na tom temelju mogao izgraditi mikrobni protein, u buragu mora biti dostupna dovoljna količina energije (npr. škrob dostupan u buragu).

Rizik od acidoze se ne smije zanemariti. Iz 50 g krmne ureje dobiva se 23 g dušika iz kojeg se može stvoriti približno 143 g mikrobnog proteina. To odgovara količini sačme uljane repice od oko 400 g. Optimalna količina ureje koja se koristi u hranidbi ,za svaku pojedinu farmu, ovisi o unosu hrane i sadržaju UDP-a u obroku.

pridržavajte se propisa o hranidbi životinja

Čista hranidbena ureja je dodatak i stoga podliježe opsežnim zakonskim propisima. Potrebna je odgovarajuća registracija tvrtke i posebna dokumentacija o operativnoj uporabi. Međutim, ove se odredbe ne primjenjuju ako se krmna ureja koristi u mineralnoj hrani ili dopunskim smjesama. To je slučaj s proizvodima s dodatkom ureje iz asortimana SCHAUMANN.

dodatak inovativnih djelatnih tvari

Što se tiče rasterećenja bilance protoka materijala, vrijedi sljedeće: što je bolji rast bakterija u buragu, to je bolja ukupna probavljivost obroka, a time i bolja pretvorba hrane. U tu svrhu SCHAUMANN nudi provjerene i testirane inovativne djelatne tvari koji aktivno podržavaju fermentaciju buraga i posebno poboljšavaju probavljivost obroka (vidi prikaz 3). To se posebno odnosi na vlastitu krmu sa vlastitog gospodarstva i na skupu proteinsku hranu. 

Entwicklung der durchschnittlichen Marktpreise für Raps- und Sojaschrot
Darst. 1: Entwicklung der durchschnittlichen Marktpreise für Raps- und Sojaschrot

prijevod prikaza 1

cijena, euro/ dt

žuto: repičina sačma

zeleno: sojina sačma

početak 06.2020. i početak 02.2021. / Izvor: Burza Hamburg

BONSILAGE PLUS verhindert den Verderb und den Proteinabbau
Darst. 2: BONSILAGE PLUS verhindert den Verderb und den Proteinabbau in der Grassilage und schützt das wertvolle Reineiweiß.

prijevod prikaza 2

ukupni protein, %

žuto: čisti protein

zeleno: NPN- spojevi

kontrola i BONSILAGE PLUS

SCHAUMANN Inovativne djelatne tvari odterećuju ravnotežu protoka materijala
prikaz 3: SCHAUMANN Inovativne djelatne tvari odterećuju ravnotežu protoka materijala

prijevod prikaza 3

AssCoFerm.........potiče visoku konzumaciju suhe tvari iz voluminoze

Rumivital............podupire efikasnost upotrebe voluminoze

Bovin-S-Komplex....optimira pretvorbu dušika u buragu