pozvati kontakt
Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju goveda

Travna silaža 2021.: visoki prinosi s različitom kvalitetom

Kühe am Futtertisch

Uglavnom su sjenaže iz 2021. vlažnije, prerasle, a time i s niskim sadržajem šećera i bogate sirovom vlakninom pa postavljaju posebne zahtjeve i za siliranje i za dizajn obroka. Silažna svojstva su određena npr. sadržajem šećera i sadržajem sirove vlaknine. Prošle godine, zbog kasne košnje, udio sirove vlaknine je bio visok, udio šećera nizak, uz visoku vlažnost mase, što znači (vidi prikaz 1):

  1. jako povećan rizik od neodgovarajuće fermentacije, naknadnog zagrijavanja i plijesni
  2. nizak nivo energije i sadržaja sirovih proteina
  3. opasnost od pada konzumacije krmiva zbog pretjerano visoke razine sirove vlaknine u obrocima.

Interakcija gore opisanih čimbenika rezultira većim gubicima krmiva i smanjenjem proizvodnje mlijeka.

Potrebno je djelovati

Važno je kritično pripaziti na sjenažu kako ne bi ove zime i proljeća došlo do pada mliječnosti i problema s vimenima i plodnošću. Ovdje je potrebno djelovati, jer je u ovim okvirima posebno važno stabilizirati obrok protiv zagrijavanja i poticati unos hrane. Tekući dodatak kroz krmiva Schaumasil TMR Uni, mješavina je kiselina i ukusnih komponenti i pruža vrijednu potporu za stabilizaciju i nadogradnju obroka. 

Investirajte u proizvodnju mlijeka 

Snažan porast cijena koncentrirane hrane za životinje tijekom posljednjih nekoliko mjeseci dovodi ljude u iskušenje štednje na krivome mjestu. Uz svojstva sjenaža iz 2021., takvo iskušenje je nepovoljna kombinacija. Ukratko, 2021. često donosi slabo probavljivu i sjenažu vrlo bogatu vlakninom s često niskom probavljivošću proteina i energije. Obroci s ovim sjenažnim kvalitetama bez dvoumljenja moraju biti nadograđeni energijom i proteinima kako bi se osigurala najbolja moguća mliječnost. Dodatak s ureom, kao u posebnom kompletnom mineralu Rindaspezial (Rindastar), ovdje može biti svrsishodni dodatak.

Pripazite na sezonu sjenaža 2022.

Prikazani izazovi iz 2021. jasno pokazuju koliko je važno pravo vrijeme košnje. U slučaju sumnje i nesigurnih vremenskih uvjeta, datum košnje treba odabrati ranije. Sjenaže koje su premlade mogu se u svakom trenutku prilagoditi u obrocima dodatnim komponentama sirove vlaknine. U slučaju zastarjelih porasta, prostor za djelovanje je znatno sužen. Kako bi se osigurala sjenaža, a time i učinak iz osnovne krme, te se još više unaprijedila u slučaju pojačane kvalitete ostalih porasta za košnju, korištenje dodataka za silažu Bonsilage može tu kvalitetu još jače naglasiti.

Zašto se isplati koristiti dodatke za siliranje

Suvremeni dodaci za siliranje Bonsilage baziraju se na nekoliko točaka kako bi se u pravilno usmjerenom procesu siliranja spremili najvrijedniji mogući porasti. Korištenje potencijala dodane vrijednosti kroz korištenje Bonsilage (obračun 105 dt ST priroda/ha travnjaka kroz godinu) leži u područjima:

 

  • energija: probavljivost povećana za 0,2 MJ NEL/kg ST
  • propilenglikol: povećani udio u sjenaži za 0,5%
  • UDP: povećanje udjela UDP-a u sjenaži za 2% 
  • konzum krmiva: povećanje unosa krme za 0,3 kg/kravi/dan
  • naknadno zagrijavanje: smanjenje gubitaka u gornjem dijelu silažne mase za 50%
  • gubici pri fermentaciji: smanjenje gubitaka siliranja za 2% 


Vi možete odgovoriti na rastuće ekonomske izazove proizvodnjom visokokvalitetnih osnovnih krmiva. Korištenje dodataka za siliranje Bonsilage poboljšava Vašu silažu trave i stvara dodanu vrijednost u hranidbi Vaših preživača, što smanjuje upotrebu kupljenih komponenata hrane (vidi prikaz 2).

Raspravite o pravom rješenju za Vas sa svojim Schaumann- savjetnikom. Za snažnu sjenažu na hranidbenom stolu.


 

povećanje sadržaja sirove vlaknine znači smanjenje kvalitete siliranja i gubitke energije
prikaz 1: povećanje sadržaja sirove vlaknine znači smanjenje kvalitete siliranja i gubitke energije

prijevod prikaza 1

zelena linija= sadržaj šećera, % ST 
plava linija=sadržaj energije, MJ NEL/kg ST
sadržaj sirove vlaknine, % ST

dodana vrijednost korištenjem dodataka za siliranje BONSILAGE
prikaz 2: dodana vrijednost korištenjem dodataka za siliranje BONSILAGE

prijevod prikaza 2

Ø BONSILAGE- troškova po ha kod 105 dt ST- godišnjieg priroda u €

Ø dodana vrijednost u €/ha kroz BONSILAGE
fermentacijski gubici               energija                   propilenglikol

narančasto= naknadno zagrijavanje
zeleno= unos hrane
žuto= UDP - u buragu nerazgradivi protein