pozvati kontakt
Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju goveda

Aktualne preporuke o intenzitetu napajanja teladi

Gut Hülsenberg

Planovi napajanja su vrlo individulani ovisno o gospodarstvu. Trajanje i intenzitet napajanja variraju ovisno o veličini farme, tehnologiji, uvjetima smještaja, situaciji radne snage i željama voditelja farme ili voditelja stada. Međutim, posljednjih godina postoji trend prema dužim fazama napajanja s većim količinama napajanja. Prednosti takvog pristupa su veći dnevni prirasti i vitalnija telad. Međutim, to ide ruku pod ruku s većim poslom i naporima upravljanja i, na kraju ali ne i najmanje važno, s većim troškovima napitaka.

Kvaliteta i količina napitaka određuju učinak

Rast se uvelike temelji na opskrbi energijom i proteinima. Kako bi se mogao iskoristiti visoki genetski potencijal rasta teladi u prvih nekoliko tjedana života, ključna je kvaliteta i količina hrane . Posljednjih godina brojne su studije pokazale da količine hranjivih tvari koje se unose iznad izračunatih potreba u prvih nekoliko tjedana života, na primjer kao dio hranidbe po volji, dovode do većeg dnevnog povećanja tjelesne težine ( dnevnog prirasta), stabilnijeg imunološkog sustava i boljih rezultata proizvodnje u prvoj laktaciji.

Taj se učinak naziva metaboličko programiranje. Ali čak i nakon prva 2 do 3 tjedna života, velike količine napajanja od 8 litara punomasnog mlijeka ili više tj od 1 kg mliječne zamjenice po životinji dnevno, dovode do boljeg rasta i manje osjetljivosti na infekcije. Visoka kvaliteta zamjenice za mlijeko važna je kod tako velikih količina napajanja. Probavljivost hranjivih tvari, posebice proteinskih nosača je ključna, jer u protivnom može doći do probavnih poremećaja. Ukupno gledano, udio mliječnih komponenti, odnosno zbroj obranog mlijeka u prahu i sirutke u prahu, trebao bi stoga biti najmanje 70%.

Dulje napajanje?

Produljenje vremena napajanja do 12 tjedana ne samo da povećava priraste u brojnim studijama, već i mjerljivo smanjuje takozvani "povrat kod odbića". To se događa kada telad ne konzumira dovoljno dopunske hrane kako bi zadovoljila svoje dnevne prehrambene potrebe kada više nisu na mlijeku. Što je telad starija kada se odbiju, to je prirodni unos hrane veći. Za razliku od povećanja količine napitka po danu, što uzrokuje veće troškove ali se lako može promijeniti u bilo kojem trenutku, povećanje trajanja napajanja često nije tako lako provesti. Ako, na primjer, produžite fazu napajanja za 4 tjedna s 8 na 12 tjedana, trebat će vam 50% više prostora u štali s pristupom hranilici za mlijeko. To znači više posla ili čak značajne strukturne promjene i troškove. Stoga je potrebno pažljivo odvagnuti prednosti i nedostatke, ali uvijek se usredotočiti na potrebe teleta.

U studiji bez "povrata kod odbića"

U sklopu projektnog rada u Gut Hülsenbergu, dva su režima napajanja međusobno uspoređena kako bi se preciznije razradili učinci razdoblja napajanja različitih duljina u praktičnim uvjetima. Kontrolna skupina dobila je standardni plan napajanja koji se koristio u Gut Hülsenbergu. To osigurava razdoblje napajanja od 8 tjedana, s tim da se prva 3 tjedna hrane ad libitum ( po volji). Telad tada prima 9 litara a do 6. tjedna života 7 litara KALBI MILCH TOP dnevno s koncentracijom od 140 g po litri napitka. Konačno, u 7. i 8. tjednu se odbijaju od mlijeka  (vidi prikaz 1).

Ispitna skupina je bila znatno dulje opskrbljena mlijekom. Ad libitum faza je produžena na 4 tjedna. Slijedila je količina napitka od 9 litara dnevno do 8. tjedna života, što odgovara količini od 1,26 kg KALBI MILCH TOP. Nakon toga slijedila je 4-tjedna faza odvikavanja (vidi prikaz 2).

Konzumirana količina KALBI MILCH TOP-a u kontrolnoj skupini iznosila je 52-57 kg po teletu. U testnoj skupini s pojačanom hranidbom, 81 do 88 kg KALBI MILCH TOP po teletu i time oko 50% višemliječne zamjenice. Kao što se i očekivalo, značajno veće količine mlijeka dovele su do značajno većeg dnevnog povećanja tjelesne težine u ispitivanoj skupini.

U samoj fazi napajanja od 8 i 12 tjedana, dnevni prirastii u obje skupine bili su usporedivi tj. na razini od oko 800 g. Međutim, što je telad intenzivnije hranjena u fazi napajanja, to je bio bolji rast nakon odbića od mlijeka (vidi prikaz 3). Nakon 12-tjedne faze napajanja, "povrat kod odbića" se uopće nije pojavio.

Iskustva na Gut Hülsenberg- u 

Usprkos očito pozitivnim učincima 12-tjednog razdoblja napajanja, Götz Resenhoeft, generalni direktor Gut Hülsenberga, odlučio je ne usvojiti plan probnog napajanja, već odabrati kompromis koji je lako implementirati u operativnom smislu (vidi prikaz 4). “Zbog kapaciteta štala bilo bi izvedivo povećanje trajanja napajanja na 12 tjedana. Budući da nemamo automatsku hranilicu,12 tjedana napajanja znači puno više posla i naravno veće troškove mliječne zamjenice. Stoga smo se odlučili za kompromis od 10 tjedana. Zadržat ćemo 4 tjedna ad libitum napajanja na početku projekta. Očekujemo junice s još boljim početnim učinkom na dugi rok”, kaže Götz Resenhoeft.

plan napajanja kontrolne grupe
prikaz 1 - plan napajanja kontrolne grupe

prijevod prikaza 1

količina napitka, lit/ dan

kolostrum

KALBI MILCH S          po volji ( ad libitum)       ograničeno     odbijanje

dani života

plan napajanja grupe u testu skupine s pojačanom hranidbom
prikaz 2: plan napajanja grupe u testu skupine s pojačanom hranidbom

prijevod prikaza 2

količina napitka, lit/ dan

kolostrum

KALBI MILCH S          po volji ( ad libitum)       ograničeno     odbijanje

dani života

dnevni prirasti nakon odbića od mlijeka
prikaz 3: dnevni prirasti nakon odbića od mlijeka

prijevod prikaza 3

dnevni prirasti, g/ dan

kontrola         KALBI MILCH CM

siva iscrtkana linija- odbiće kontrolne grupe

plava iscrtkana linija- odbiće grupe u testu

tjedni napajanja

 

aktualni plan napajanja u Gut Hülsenbergu
prikaz 4: aktualni plan napajanja u Gut Hülsenbergu

prijevod prikaza 4

količina napitka, lit/ dan

kolostrum

KALBI MILCH TOP          po volji ( ad libitum)       ograničeno     odbijanje

dani života