Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju svinje

Odbita prasad mora jesti!

Absetzferkel

Prilikom odbića odjednom se spajaju mnogi čimbenici: opraštanje od krmače, integriranje u novu skupinu i prelazak s mliječne na krutu hranu prasad je u tom trenutku sa slabim imunološkim sustavom i nezrelom probavom. U ovoj fazi fokus je u potpunosti na tome da sva prasad jede i treba im omogućiti maksimalnu sigurnost za redovite probavne procese.

Dodatna kašasta prihrana 

Uvijek ima prasadi koja nakon odbića ne počinje jesti pravilno. Međutim, ako prasad dva ili čak tri dana ne unosi hranu, ne nedostaje im samo energija. Sluznica crijeva također postaje jako oštećena jer se i ona hrani unesenim krmivima (vidi prikaz 1). U takvoj je situaciji proljev unaprijed programirani događaj. Uz to, prasad je osjetljivija na infekcije svih vrsta, čak i ako je prasad kod krmače već dobro prihvaćala predstarter, često im treba malo više podrške prilikom odbića. Dobar prijelaz pokazao se kad prasad, uz odgovarajuću hranu (bez obzira je li suha ili tekuća), u zasebnoj hranilici ima u ponudi i kašastu formu. Kao osnova biti će to ona hrana koju prasad poznaje iz prasilišta.
Ako se hrana umiješava topla i nudi svježe umiješana barem dva puta, bolje četiri puta dnevno, teško da će joj bilo koje prase odoljeti. Ako se prasadi na ovaj način pruža prihrana tijekom prvih tri do pet dana nakon odbića, unos hrane je obično bez problema.

Osigurati probavu

Ako je početak uspješan i ako sva prasad dobro jede, fokus treba biti prvenstveno na stabilizaciji probavnih procesa i obrani od patogena koji mogu kolonizirati crijeva. To je uspješno ako se uzmu u obzir različiti uvjeti duž gastrointestinalnog trakta. U to spada potpora želučanoj barijeri: gruba struktura hrane omogućuje fiziološki kašasti sloj u želucu. Korištenje organskih kiselina nadoknađuje nedostatnu proizvodnju, koji još uvijek postoje, solne kiseline. Tako dostignuto ciljano smanjenja pH vrijednosti smanjuje oralno unesene klice i omogućuje započetu probavu bjelančevina. U tankom crijevu kombinacija visoko probavljivih izvora bjelančevina s netopivim vlaknima uklanja posebno E. coli i klostridije iz hranjive podloge i tako smanjuje pojavu proljeva.

Razvoj crijevne flore

Cjelokupna crijevna flora mora se prilagoditi novim uvjetima hranidbe. Korištenje probiotika podupire pozitivnu crijevnu floru i potiskuje patogene klice. Prebiotici pružaju hranu za "dobre bakterije". Crijevna flora u debelom crijevu živi od supstrata sadržanog u hrani: gruba struktura hrane i veći sadržaj vlaknine u hrani daju bakterijama hranjive sastojke, koje one povratno pretvaraju u proizvode koji su korisni za zdravlje crijeva. Tu se posebno uključuju maslačna kiselina i propionska kiselina, ali i razne druge organske kiseline. Bakterijski metabolički proizvodi promiču zdravlje crijevne sluznice i zdravlje životinja u cjelini.

Savjeti za odbitu prasad

Pripazite kod kašaste prihrane

  • Nudite samo male porcije kašaste hrane. pripravak se u hranilici mora brzo pojesti. Takav način hranu čini zanimljivom i osigurava higijenu.
  • Kašastu prihranu ponudite u velikom okruglom ili dugačkom uzdužnom koritu/ hranilici, jer prasad radije jede zajedno.
  • Prije svakog novog obroka uklonite ostatke hrane i po potrebi očistite korito.

Mjere za najmanju prasad

Čak i uz idealno upravljanje u prasilištu, u gotovo svakom boksu ima prasadi koja ne može pratiti grupu. Poseban odjeljak/ boks pomaže im u nadoknađivanju deficita u rastu:

  • odjeljak samo za najlakšu i najmanju prasad. U tom prostoru bi im trebalo biti posebno ugodno s dodatnim izvorom topline, prostirkama i sa više svjetla.
  • Ovaj odjeljak mora biti lako dostupan kako bi se intenzivnijom njegom prasadi moglo lako upravljati.
  • Kako bi hrana bila još privlačnija, u toplu kašu može se dodati mlijekom bogatog predstartera kao što je npr. BI-LACTIN EXTRA.

Izvori vlaknine

Odabir izvora vlaknine u hrani za prasad smanjuje učestalost i intenzitet proljeva: netopivi izvori vlaknine poput lignoceluloze (SCHAUMANN FASERKONZENTRAT) mnogo bolje štite prasad od proljeva nego izvori vlaknine sa srednjim (ljuskice soje) ili visokim sadržajem (citrusna pulpa) topive vlaknine (vidi prikaz 2).   

Zdrava crijevna sluznica prasadi
prikaz 1: Zdrava crijevna sluznica u usporedbi sa oslabljenom crijevnom sluznicom koja je zatim kolonizirana nepoželjnim mikrobima.

prijevod prikaza 1

zdrava crijevna sluznica              gubitak naseljenih pozitivnih mikroorganizama          napadnuta crijevna sluznica

                                                                                                                                       

Prasad sa vodenastim proljevom, %

Utjecaj različitih izvora vlaknine na učestalost proljeva kod prasadi
prikaz 2: Utjecaj različitih izvora vlaknine na učestalost proljeva kod prasadi

prijevod prikaza 2

lignoceluloza           ljuskice soje            citrusna pulpa