Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju svinje

Dopunske smjese za odgoj prasadi - jednostavno sami napravite smjese visoke proizvodnosti

Ferkel

Prijelazna faza s mlijeka krmača na konzumaciju suhe hrane za životinje s isključivo biljnim sirovinama najbolje funkcionira s vlastitim smjesama žitarica i SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH. Uz visokokvalitetne nutritivne komponente (vidi prikaz 1), taj suplement također sadrži fitazu, SCHAUMANN hranidbene kiseline i probiotik CERABAC. Zajedno sa žitaricama, SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH podržava prebacivanje bez problema na krutu hranu. Ako je razdoblje sisanja tri tjedna, nekoliko dana nakon odbića hrani se predstarter, poput SCHAUMA IMMUNO tj. SCHAUMA WEAN. Zatim se prelazi na smjesu SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH. Primjeri smjesa prikazani su na prikazu 2.

Potpuni 35%- i 6,5%-tni dodatak

Nakon faze prijelaza od 2. tjedna nakon odbića i  u periodu približno sa 12 do 30 kg žive mase, prasad se priprema za daljnji odgoj i tov jednostavnim i vrlo snažnim mješavinama žitarica, sojine sačme i NATUPIG F 70-6,5 FASER ACID ( vidi prikaz 3).

S potpunim dodatkom NATUPIG F 70-6,5 FASER ACID moguće je proizvesti jednostavne mješavine temeljene na potrebama prasadi od žitarica i sa sojinom sačmom. Različite komponente u NATUPIG-u F 70-6.5 FASER ACID ciljano podržavaju imunološki i probavni sustav prasadi.

Dopunske smjese SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH i  NATUPIG F 70-6.5 FASER ACID  omogućuju prelazak prasadi s mlijeka krmača na krutu hranu s vlastitim krmnim smjesama na farmi koje štede rad i komponente. Na taj način optimalno se zadovoljavaju potrebe prasadi i olakšava upravljanje stokom.

SCHAUMANN-suplement SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH
prikaz 1: odabrani građevni blokovi suplementa SCHAUMANN SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH i njegov učinak

prijevod prikaza 1

  djelovanje
otvorene žitarice otvorena struktura škroba, poboljšana probavljivost, povećana ukusnost, odterećenje probavnog trakta
koncentrati proteina visokoprobavljivi protein, bez antinutritivnih sastojaka
mliječne komponente visoka ukusnost, visoka probavljivost
koncentrati masti lakopristupačni izvori energije
životinjski proteini visokoprobavljiva opskrba proteinima, vrlo ukusni,stimulacija ukusnosti kroz takve proteinske izvore

 

 

Ferkelaufzuchtmischungen
Darst. 2: Ferkelaufzuchtmischungen mit SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH und NATUPIG F 70-6,5 FASER ACID

prijevod prikaza 2

                                                               % odbiće od 2 tjedna od odbića
ječam 28,5 39
pšenica 20 26
kukuruz 15 10
sojina sačma 44% - 17
ulje soje 1,5 1,5
SCHAUMALAC F 35 PLASMA+FISCH 35 -
NATUPIG F 70-6,5 FASER ACID - 6,5
ME svinje                                            MJ/kg 13,65 13,10
protein                                                 % 16,8 16,60
vlaknina                                               % 4,60 4,30
lizin                                                        % 1,37 1,20
vitamin E                                             mg 150 150

 

Komplettmineral
Darst. 3: NATUPIG F 70-6,5 Faser Acid – das Komplettmineral für die Ferkelaufzucht

prijevod prikaza 3

NatuPig F 70- 6,5 Faser Acid

vlaknina+ premiks+ kiseline +vezaći toksina

sa inovativnim djelatnim tvarima iz SCHAUMANN-a

CERABAC probiotik za zdravlje crijeva

CERAGEL vezač toksina iz snaga morskih algi

CERAVITAL optimalno korištenje proteina iz staničnih stijenki