pozvati kontakt
Erfolg im Stall
savjeti u upravljanju perad

olakšati ravnotežu protoka materijala u peradarstvu

Legehennen

Kao dio bilanse protoka materijala, gotovo svaka farma mora sastaviti godišnju ravnotežu dušika i fosfora koja uspoređuje opskrbu hranjivim tvarima i  njihovo uklanjanje (vidi prikaz1). Maksimalno dopuštene godišnje granice smanjuju se na 10 kg / ha za previše fosfata i na 50 kg / ha za previše dušika. Farme s velikom gustoćom stoke i malo zemlje moraju pokušati smanjiti unos hranjivih tvari. SCHAUMANN daje savjete kako se to može učiniti u hranidbi peradi.   

1. Opskrba bliža prehrambenim potrebama

Potrebe za hranjivim tvarima rastu s rastom i izvedbom nesenja. Fazna hranidba omogućuje prilagođavanje sastojaka hrane za životinje točno prema potrebama. Time se izbjegava prekomjerna opskrba hranjivim tvarima, osobito sirovim bjelančevinama, te povećava nesivost i dnevni prirasti tjelesne težine. Uravnotežen i prilagođen omjer kalcija i fosfora čini osnovu za optimalnu kvalitetu ljuske jajeta i dobre rezultate u tovu peradi.

2. Poboljšanje iskorištenja hranjivih tvari

Odgovarajući odabir komponenti i dodavanje fitaze u obrok smanjuju količinu neprobavljivog fosfora iz žitarica i sojine sačme. SCHAUMANN proizvodi omogućuju hranidbu smanjenim udjelom proteina i fosfora zbog poboljšane opremljenosti s aminokiselinama i fitazom. Time se smanjuje izlučivanje dušika.

3. Povećanje konverzije krmiva

Djelatni sastojak SCHAUMANN BONVITAL pozitivno utječe na pretvorbu krmiva, ekonomski najvažniji kriterij u tovu peradi. Pozitivan učinak BONVITAL-a temelji se na ciljanom odabiru prirodne bakterije mliječno-kiselinskog vrenja koja ima funkciju regulacije i stabilizacije u crijevima.

4. Optimiziranje probavnih procesa

.Fermentirani proizvod CERAVITAL pokazuje izvrsnu proizvodnost, osobito u smjesama s visokim sadržajem pšenice, sojine sačme i kukuruza (frakcije NSP -a), kao i kod mladih životinja. Komponente žitarica koje se ne mogu upotrijebiti "priređuju" se za perad i stoga su dostupne kao dodatni izvor energije. Pokusi hranidbe koje je proveo ISF Schaumann Forschung s brojlerima pokazuju da se poboljšanje povećanja žive mase i konverzije hrane događa nakon samo pet tjedana (prikazi 2 i 3).

5. Korištenje kombinacija kiselina

SCHAUMACID Drink kiseline za vodu za piće u linijama opskrbe smanjuju patogene klice i smanjuju opskrbu štetnim klicama kroz vodu. SHAUMACID- kiseline stabiliziraju mikrofloru u probavnom traktu i odmah potiskuju štetne klice. Također snižavaju pH u želucu i crijevima. Time se povećava aktivnost probavnih encima, potiče razvoj crijevnog tkiva i osigurava veće iskorištenje hranjivih tvari.

ravnoteža hranjivih tvari kod peradi
prikaz 1: osnova za određivanje bilanse protoka materijala

prijevod prikaza 1

plus                      ulaz minus                 izlaz

krmiva

kupnja životinja

gnojiva

sjeme

biljni proizvodi

životinjski proizvodi

izlaz životinja

gnojevka/ gnoj

saldo  ulaz- izlaz ( ukupno i po ha)

 

 

konverzija sa CERAVITAL-om
prikaz 3: CERAVITAL donosi značajno poboljšanje u pretvorbi krmiva 36. dana

prijevod prikaza 3

konverzija, 1:              kontrola              CERAVITAL

                                                                pokus 1                pokus 2