pozvati kontakt
sjenaže i kukuruzne silaže
proizvodi za siliranje

B BONSILAGE FORTE

 • Icon siliranje i proizvodnja krme

silažni dodatak za sjenaže trava, djetelina i lucerne sa niskim sadržajem ST

 • posebno za mokre sjenaže
 • aktivno potiskivanje klostridija, snažno sniženje pH-vrijednosti
 • za ekološku/ biološku proizvodnju

Opis

 • može se koristiti u organskoj proizvodnji prema Uredbama (EU) br. 2018/848 i (EU) br. 2021/1165. AT-BIO-301.
 • korištenje cijelog spektra ugljikohidrata i time sigurno i trajno snižavanje pH vrijednosti
 • izravno suzbijanje klostridija i na taj način izbjegavanje pogrešaka vrenja
 • zaštita biljnih proteina od pretjerane razgradnje
 • trajanje zrenja sjenaže: 3 tjedna

područje primjene:

 • livadne trave 18-30% ST
 • ostale trave 22-30% ST
 • DTS 25-30% ST
 • lucerna 25-35% ST