pozvati kontakt
sjenaže i kukuruzne silaže
proizvodi za siliranje

BONSILAGE MAIS

  • Icon siliranje i proizvodnja krme

silažni dodatak za aerobnu stabilnost kukuruznih i GPS- silaža

  • spriječava naknadno zagrijavanje
  • poboljšava probavljivost
  • osigurava tijek vrenja

Opis

  • homo- i heterofermentativna kombinacija sojeva mliječno- kiselinskog vrenja je posebno prilagođena za kukuruz i GPS, za siguran tijek vrenja
  • kontrola stvaranje octene kiseline u kukuruznoj silaži i tako osiguranje veće aerobne stabilnosti
  • poboljšanje probavljivosti hranjivih sastojaka, a samim tim i gustoće energije
  • trajanje zrenja silaža: 8 tjedana

područje primjene:

  • kukuruzna silaža cijele biljke sa 28-35% ST
  • GPS-žitarica sa 30-40% ST