pozvati kontakt
sjenaže i kukuruzne silaže
proizvodi za siliranje

BONSILAGE SPEED M

  • Icon siliranje i proizvodnja krme

silažni dodatak za skraćenje vremena zrenja kukuruznih i GPS- silaža

  • smanjenje zrenja na 14 dana
  • spriječavanje naknadnog zagrijavanja
  • poboljšanje aerobne stabilnosti

Opis

  • posebna kombinacija homo- i heterofermentativnih sojeva bakterija mliječno- kiselinskog vrenja osigurava intenzivnu fermentaciju
  • L. diolivorans smanjuje vrijeme zrenja silaža na dva tjedna sa najmanjim gubicima i najvećim udjelom energije
  • dodatak silaži za zaštitu od naknadnog zagrijavanja i poboljšanje aerobne stabilnosti
  • trajanje zrenja silaža: 2 tjedna

područje primjene:

  • kukuruzne silaže cijele biljke i GPS između 25 i 45% ST