pozvati kontakt
sjenaže i kukuruzne silaže
proizvodi za siliranje

BONSILAGE SPEED G

  • Icon siliranje i proizvodnja krme

silažni dodatak za skraćeno vrijeme zrenja za trave, djeteline, lucernu i zelene žitarice

  • skraćuje vrijeme zrenja na 14 dana
  • spriječava naknadno zagrijavanje
  • osigurava aerobno stabilne silaže

Opis

  • posebna kombinacija homo- i heterofermentativnih sojeva bakterija mliječno- kiselinskog vrenja osigurava intenzivnu fermentaciju
  • L. diolivorans smanjuje vrijeme zrenja sjenaža na dva tjedna sa najmanjim gubicima i najvećim udjelom energije
  • dodatak za zaštitu od naknadnog zagrijavanja i poboljšanje aerobne stabilnosti
  • vrijeme sazrijevanja sjenaža: 2 tjedna

područje primjene:

  • trave, DTS, lucerna i silaže zelenih žitaricai sa 28-50% ST