pozvati kontakt
proizvodi za goveda

RINDAMAST UNI

  • Icon goveda

premiks za cijeli period tova sa dodatkom sumpora

  • za iskorištenje potencijala junadi osiguranje visokih dnevnih prirasta"
  • povećani konzum krmiva
  • osiguranje visokih dnevnih prirasta

Opis

  • potpuna opskrba mineralima i vitaminima za iskorištenje potencijala rasta junadi
  • odgovarajuća opskrba sumporom 
  • visoki konzum krmiva
  • visoki dnevni prirasti
  • dobra konverzija krmiva

inovativne djelatne tvari