pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi perad

Optimum iskorištenja proteina uz CERAVITAL XP

Broiler

Kako bi se zadovoljili zahtjevi resursno štedljivog i ekonomičnog stočarstva te zahtjevi pravilnika o gnojidbi, neophodna je optimalno iskorištenje hranjivih tvari, posebice proteina iz krmiva. Međutim, u uobičajenoj hrani biljnog porijekla koja se koristi u hranidbi peradi, određeni udio proteina je zarobljen ili vezan za stanične stijenke. Budući da perad nema vlastite enzime za razgradnju staničnih stijenki biljaka probavljivost hrane, a time i iskorištenje proteina, je ograničeno.

Uz CERAVITAL XP raste probavljivost proteina u krmivima

Djelatni sastojak CERAVITAL XP, razvijen u SCHAUMANN-u, usmjeren je na optimalno iskorištenje krmiva bogatih proteinima. Ovaj proizvod dobiven posebnom fermentacijom vrlo učinkovito podupire razgradnju stanica ​​i staničnih ostataka krmiva koje sadrže proteine,  te mobilizira proteine ​​iz staničnih stijenki i unutrašnjosti stanice, čineći ih dostupnima endogenim enzimima. To znači da je više proteina dostupno za enzimatsku razgradnju u probavnom traktu, a probavljivost proteina u hrani je povećana. Tako se omogućuje zamjena dijela sojine sačme (SES) u obroku sa žitaricama, čime se smanjuje sadržaj sirovih bjelančevina smjesa. Time se osjetno smanjuju troškovi hranidbe i smanjuje izlučivanje dušika kod životinja, što se opet očituje u bilanci protoka materijala. Sve to uz istu proizvodnost životinja, što je jasno dokazano hranidbenim pokusima.

CERAVITAL XP u testiranju na Dobru Gut Hülsenberg

Kako bi testirao učinkovitost CERAVITAL XP-a za poboljšanje iskorištenja proteina, ISF je proveo tri pokusa hranidbe brojlera na Dobru Gut Hülsenberg. U tu svrhu proveden je dvofazni tov u trajanju od po 35 dana i životinje su podijeljene u tri hranidbene skupine. Obroci između hranidbenih skupina razlikovali su se u sadržaju sirovih bjelančevina. Kao što je prikazano u tablici 1, prva skupina je primila standardni obrok s normalnim razinama sirovih proteina (23% u početnoj fazi i 21% u fazi rasta). Druga je pak skupina dobivala obrok čiji je sadržaj sirovih bjelančevina smanjen za 1,5 postotnih bodova u obje faze. Smanjenje sirovih proteina postignuto je zamjenom 4,5 postotnih bodova sojine sačme kukuruzom u zrnu. nije se uravnotežio sadržaj esencijalnih aminokiselina. Treća skupina je hranjena istim obrokom kao i druga skupina; ali s tom razlikom što je obrok sadržavao i CERAVITAL XP.

Istovjetna proizvodnost s CERAVITAL XP

Smanjenje sirovih proteina dovelo je do značajnih gubitaka proizvodnosti tijekom 35-dnevnog razdoblja tova u usporedbi s uobičajenom smjesom (vidi prikaz 1). Ovaj negativni učinak je impresivno nadoknađen korištenjem CERAVITAL XP-a. Na kraju razdoblja tova nije bilo značajnih razlika u prirastu žive mase između prve hranidbene skupine i treće hranidbene skupine, koja je hranjena CERAVITAL XP-om. Isto je vrijedilo i za konverziju stočne hrane. Zbog smanjenja udjela sirovih proteina u obroku, rezultati su se pogoršali za gotovo 10% u drugoj skupini u usporedbi sa skupinom s uobičajenom smjesom (vidi prikaz 2). Korištenje CERAVITAL XP-a omogućilo je postizanje iste konverzije krmne smjese unatoč manjoj opskrbi sirovim proteinima i aminokiselinama. Isti učinak rasta i pretvorbe hrane s nižim unosom sirovih proteina jasno pokazuje da je uz upotrebu CERAVITAL XP-a protein hrane pristpačniji životinjama.

Manje izlučivanje dušika uz CERAVITAL XP

Daljnja ocjenjivanja pokusa otkrila su prosječno poboljšanje probavljivosti proteina od 4,8%. Kao rezultat toga, životinje u skupini CERAVITAL XP izlučivale su 14% manje dušika po kg povećanja tjelesne mase od životinja na standardnom obroku (vidi prikaz 3). Osim rasterećenja ekološke ravnoteže, smanjeno izlučivanje dušika pozitivno utječe i na zdravlje životinja. S jedne strane, poboljšana je kvaliteta zraka u štali zbog smanjenog stvaranja amonijaka, a s druge strane je poboljšano zdravlje nogu brojlera zahvaljujući suhljoj stelji.

prijevod tabele

  

    startna faza grover faza
krmiva (88 % ST)   klasična smjesa smjesa sa redukcijom proteina & CERAVITAL XP klasična smjesa smjesa sa redukcijom proteina & CERAVITAL XP
sojina sačma (44% SP) % 39,5 35 33 28,5
kukuruz % 12,5 17 2 6,5
raž % 15 15 30 30
pšenica % 22,1 22,1 25,6 25,6
ulje soje % 5 5 5,5 5,5
kruta mast % 2 2 - -
premiks % 4 4 4 4
izračunata hranjiva          
ME MJ 12,2 12,2 12,2 12,1
protein % 23 21,5 21 19,5
lizin % 1,45 1,34 1,31 1,2 
metionin & cistin % 0,98 0,94 0,91 0,87
Utjecaj primjene CERAVITAL-XP na prirast žive vage brojlera
prikaz 1: Utjecaj primjene CERAVITAL-XP na prirast žive vage brojlera

prijevod prikaza 1

živa vaga nakon 35 dana, relativno prema klasičnoj smjesi, %

klasična smjesa               redukcija proteina u smjesi                    redukcija proteina u smjesi + CERAVITAL XP

konverzija krmiva kod brojlera
prikaz 2: utjecaj CERAVITAL-XP na konverziju krmiva kod brojlera

prijevod prikaza 2

konverzija krmiva, %

klasična smjesa               redukcija proteina u smjesi                    redukcija proteina u smjesi + CERAVITAL XP

izlučivanje dušika kod brojlera
prikaz 3: utjecaj CERAVITAL-XP na izlučivanje dušika kod brojlera

prijevod prikaza 3

izlučivanje dušika, %

klasična smjesa               redukcija proteina u smjesi                    redukcija proteina u smjesi + CERAVITAL XP