pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi siliranje i proizvodnja krme

BONSILAGE SPEED G silira mjerljivo brže

Grassilierung

Dokazano je da sjenaže koje su tretirane BONSILAGE SPEED G impresioniraju visokom aerobnom stabilnošću i izvrsnim potiskivanjem plijesni nakon samo 14 dana sazrijevanja silaže.

Uzroci kvarenja u visokokvalitetnoj travnatoj silaži su različiti. Uz tehnologiju silaže prilagođenu usjevu, od ključne je važnosti kontrola proizvedenih fermentacijskih kiselina. Upravo tu nastupa BONSILAGE SPEED G. Jedinstveni dodatak silaži stvara dovoljno octene kiseline nakon samo 14 dana kako bi sjenaža bila stabilna, visokokvalitetna. U daljnjem tijeku skladištenja silaže, osim octene kiseline, stvaraju se i propionska kiselina kako bi se dugoročno spriječio razvoj  štetnika vrenja.

Učinak BONSILAGE SPEED G potvrdili su testovi Poljoprivredne komore Schleswig-Holstein i Bavarske državne agencije za poljoprivredu (LfL -Tierernahrung, Grub, 2. otkos 2019.). 

Produljena stabilnost

Rezultati Poljoprivredne komore Schleswig-Holsteinove potvrđuju visoku aerobnu stabilnost travne silaže tretirane BONSILAGE SPEED G. U ovom laboratorijskom silo- ispitivanju , jedna sjenaža tretirana sa BONSILAGE SPEED G i jedna netretirana, otvorene su nakon 14 i 28 dana sazrijevanja silaže. Netretirana kontrola pokazala je značajno zagrijavanje četvrtog ili petog dana nakon otvaranja. Travna silaža tretirana BONSILAGE SPEED G bila je stabilna do sedmog ili jedanaestog dana nakon otvaranja (vidi prikaz 1).

Novi rezultati

U pokusu LfL-a, netretirana kontrola i dvije varijante dodataka za silažu ispitivane su nekoliko puta u skladu s visoko postavljenim DLG standardima. Varijanta I dodatka za silažu s oznakom kvalitete DLG djelovanja (WR) 2 radi poboljšanja aerobne stabilnosti. Dodatak silaži II bio je BONSILAGE SPEED G.

Rezultat: Iako je netretirana kontrola uvijek imala najmanju aerobnu stabilnost, varijanta dodatka silaži I (DLG-WR 2) nalazila se u sredini. BONSILAGE SPEED G koji sadrži bakterijski soj mliječno kiselinskog vrenja Lactobacillus diolivorans, bio je u stanju stvoriti, već nakon kratkog razdoblja sazrijevanja silaže veće količine za kvasce i plijesni inhibirajuće octene kiseline, čime se produžava stabilnost nakon otvaranja za varijante skladištenja A, B i C , a s provjerom nakon 49 dana i kontrolna varijanta je bila dovoljno stabilna (vidi prikaz 2).

Potiskivanje plijesni

2. je otkos trava u 2019. godini u mnogim regijama zbog  vremenskih prilika prestario. I u LfL testu u  je ST pronađen sadržaj sirovih vlakana veći od 30%. Prestarjela ulazna masa ima veću tendenciju stvaranja plijesni zbog ulaska zraka i obično slabije ugaženosti.

Kako bi se testirao utjecaj varijanti dodataka za silažu na stvaranje plijesni u takvoj masi, provedena je vizualna procjena plijesni za silaže koje su silirane 49 dana, a zatim su skladištene daljnjih 13 dana pod trajnim izlaganju zraku.

Rezultat: I netretirana i silaža tretirana dodatkom za silažu varijante I (DLG-WR2) vizualno su pokazale pojavu više od 50% plijesni, dok su uzorci BONSILAGE SPEED G bili bez plijesni (vidi prikaz 3).

aerobna stabilnost sjenaža
prikaz 1: aerobna stabilnost sjenaža u danima nakon 14 i 28 Tdana skladištenja

prijevod prikaza 1

trajanje zrenja

14 dana

28 dana

kontrola, BONSILAGE SPEED G

aerobna stabilnost sjenaža
prikaz 2: aerobna stabilnost sjenaža nakon 14 i 49 dana silažnog zrenja a i bez zračnog stresa tijekom skladištenja (LfL-Hranidba životinja, Grub, 2. otkos 2019.)

prijevod prikaza 2

aerobna stabilnost, dani

crno= kontrola, netretirana

narančasto= silažni dodatak WR 2

zeleno= BONSILAGE SPEED G

nakon 14 dana sa stresom zraka//  nakon 14 dana bez stresa zraka//   nakon 49 dana sa stresom zraka

vizualna procjena uzoraka
prikaz 3: vizualna procjena uzoraka (LfL- Hranidba životinja, Grub, 2. otkos 2019.) - trajanje skladištenja 49 dana + 13 dana na zraku u testu stabilnosti

prijevod prikaza 3

kontrola, netretirana             silažni dodatak I, WR 2        silažni dodatak II, BONSILAGE SPEED G

 >50% plijesni                                >50% plijesni                                 bez plijesni