pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi siliranje i proizvodnja krme

BONSILAGE PLUS smanjuje kupnju izvora proteina

Logo BONSILAGE PLUS

Rezultati Sveučilišta u Hohenheimu potvrđuju učinkovitost BONSILAGE PLUS. Da bi se zadovoljila potreba za nXP krave visoke proizvodnje, količina by-pass proteina (UDP) mora se povećati. BONSILAGE PLUS poboljšava kvalitetu proteina u silaži trave i povećava količinu UDP-a. Ovo štedi proteinsku hranu.

Tijekom siliranja postoje mnogi procesi razgradnje i pretvorbe biljnih proteina (proteoliza). To smanjuje količinu UDP-a i stvara ne-proteinske dušikove spojeve (NPN). Time dolazi do viška N u buragu. Jetra dio toga mora detoksicirati putem uree, što može dovesti do problema sa zdravljem životinja.

Također i klostridije razgrađuju proteine. Ali, to mogu spriječiti posebne mliječno-kiselinske bakterije. Dodaci za silažu BONSILAGE sadrže mliječno- kiselinske bakterije koje brzo snižavaju pH vrijednost, tako da ostaje manje vremena za fermentacijske štetnike ovisne o pH, a koji razgrađuju biljne proteine.

BONSILAGE PLUS povećava količinu UDP-a

Zajedno s Poljoprivrednom komorom Donje Saske, Sveučilište u Hohenheimu je ispitivalo netretiranu silažu trave i onu sa dodatkom BONSILAGE PLUS, pomoću CNCPS-a i tako je moglo dati podatke o frakcioniranju proteina. U tu svrhu korištena je trava 1. otkosa u Infeldu u tri razine suhe tvari (20-30% ST, 30-40% ST i 40-50% ST), kao i dvije varijante gnojidbe (25 m³ gnojevke + 100 kg KAS i 25 m³ tgnojevke + 250 kg KAS), silirana s dodatkom za silažu i bez njega. Zatim su silaže ispitane na sirove hranjive sastojke, kvalitetu fermentacije i frakcioniranje proteina.

Silaže tretirane BONSILAGE PLUS postigle su prosječni broj DLG bodova od 99,5 (od mogućih 100) u usporedbi sa 71,3 boda za netretirane silaže. Spojevi NPN, koji se brzo pretvaraju u amonijak u buragu, značajno su smanjeni u silažama s dodatkom za silažu, a djelomično stabilan protein u buragu gotovo se udvostručio.

Prednosti dodataka silaži

 

Silaže imaju nižu ravnotežu RBN i odterećuju jetru. Zbog većeg sadržaja UDP-a u silaži trave, može se uštedjeti dodatna kupnja smjesa tj. proteinskih izvora. Na primjer, s travnatom silažom koja sadrži 4% više UDP-a može se uštedjeti 0,28 kg sojine/ repičine sačme po kravi dnevno.
Daljnji pozitivni učinci upotrebe dodataka silaži su manji gubici suhe tvari i veća probavljivost silaže.