pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi siliranje i proizvodnja krme

BONSILAGE FIT G pretvara šećer u propilenglikol

Grassilierung

Deficit energije je, naročito na početku laktacije,  problem u proizvodnji mlijeka. Korištenjem inokulanata BONSILAGE, taj se deficit nadoknađuje. BONSILAGE FIT G nadoknađuje deficit energije, koji je prisutan naročito na početku laktacije. Silažni inokulant optimira energetska obilježja sjenaža i brine o nihovoj visokoj aerobnoj stabilnostil. Tako se podupire metabolizam krava.

Bakterije mliječno- kiselog vrenja u  BONSILAGE FIT G pretvaraju šećer u propilenglikol, povećavaju aerobnu stabilnost sjenaža i podupiru izgradnjom octene kiseline sadržaj buraga primjeren preživačima. Rezultati analiza sjenaža iz 2019. jasno su potvrdili pozitivno djelovanje BONSILAGE FIT G na stabilnost i energetsku preobrazbu (prikaz 3).

Više propilenglikola

ISF Schaumann Istraživanje je potvrdilo u više od nekoliko 1000 analiza sjenaža iz 2019, koje su tretirane sa BONSILAGE FIT G, jedan prosječni sadržaj propilenglikola od 2,9 % u ST sjenaža- i ta se investicija u BONSILAGE FIT G višestruko vraća ( prikaz 1).

Proizvođači mlijeka koji hrane sa sjenažama tretiranim sa BONSILAGE FIT G, svjedoče o značajnom poboljšanju plodnosti stada. Povećana proizvodnja propilenglikola korištenjem BONSILAGE FIT G i pozitivno djelovanje na fitness krava, također je znanstveno dokazano (prikaz 2).

Mjerljivo više kravljeg fitnessa

Uz  BONSILAGE FIT G Vaše stado profitira na više načina. Za zdravlje buraga kritična mliječna kiselina je smanjena, a fiziološki vrijedna octena kiselina je povećana. Tako se brine i o stabilnosti sjenaža nakon otvaranja i djeluje pozitivno na konzumaciju. Sa u prosjeku 2,9 % u ST stvorenog propilenglikola, zaokružuje se slika vrenja i poboljšava energetska opskrba Vaših krava bez acidoznih opterećenja.

Opasni ostaci šećera, koji se često nalaze u netretiranim sjenažama, također su smanjeni i time se olakšava fleksibilnost izračuna i primjene obroka (prikaz 3).

 

Na www.bonsilage.de praktičari izvještavaju o svojim pozitivnim iskustvima sa primjenom BONSILAGE FIT G.