pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi siliranje i proizvodnja krme

BONSILAGE CCM uvjerljiv u konzerviranju

Logo BONSILAGE CCM

Očuvanje CCM-a i dalje se na mnogim mjestima provodi s kiselinskim proizvodima na bazi propionske kiseline. Novi rezultati ispitivanja tvrtke Haus Riswick potvrđuju da je BONSILAGE CCM apsolutno učinkovita, ekonomična i nekorozivna alternativa. U jesen 2011. Dr. Klaus Hünting (Riswick House) je prezentirao rezultate nedavno završenog pokusa konzerviranja CCM-a.

Postavljanje pokusa

Svježe mljevena CCM masal (sa približno 69% ST) tretirana je raznim kiselinskim varijantama i (kao jedina biološka varijanta) sa BONSILAGE CCM.

  • Varijanta A: smjesa propionske kiseline / mravlje kiseline (5l / t, trošak približno 6 € po t silaže)
  • Varijanta B: smjesa mravlje kiseline / ligninsulfonske kiseline / propionske kiseline (4 kg / t, trošak približno 4,60 € po t silaže)
  • Varijanta C: smjesa natrijevog benzoata / natrijevog propionata (4l / t, trošak približno 5 € po t silaže)
  • BONSILAGE CCM (1 g / t, trošak od 1,20 € po t silaže)

Različite varijante silaža postavljane su u laboratorijskim mjerilima tijekom 90 dana zrenja. Tada su utvrđene fermentacijske kiseline i aerobna stabilnost (vidi prikaze 1 i 2).

Kiseline fermentacije ( vrenja)

Slika 1a pokazuje da je kod upotrebe smjesa propionske kiseline s jakim konzervirajućim učinkom gdje je pretvaranje biljnog šećera u fermentacijske kiseline u cjelini donekle inhibirano. Učinak L. buchneri također se može vidjeti sa BONSILAGE CCM jer je udio octene kiseline otprilike dvostruko veći nego u ostalim varijantama. Sve u svemu, kada se koristi BONSILAGE CCM, pretvorba biljnih šećera je najučinkovitija, što se odražava u daleko najvećim količinama ukupnih kiselina i alkohola.

Aerobna stabilnost

Svi korišteni proizvodi uvjerljivi su u pogledu aerobne stabilnosti (vidi prikaz 2), koja bi se mogla udvostručiti u svim varijantama u usporedbi s netretiranom varijantom. Nije bilo uočljive razlike između BONSILAGE CCM i različitih varijanti kiselina u pogledu njihove učinkovitosti na aerobnu stabilnost. Ovo je još jednom potvrdilo performanse proizvoda BONSILAGE, ovdje BONSILAGE CCM.

Proizvodnost i učinkovitost

Korištenje BONSILAGE CCM nudi brojne prednosti. Uz izvrsnu ukusnost i probavljivost, kao i više puta dokazano poboljšanje aerobne stabilnosti (DLG oznaka kvalitete WR 2), ističe se i izvrstan omjer cijene i performansi.

Troškovi obrade za razne varijante kiselina obično su između 4 i 6 € po t silaže, dok za tretiranje sa BONSILAGE CCM, ovisno o kupljenoj količini, nastaje samo oko 1/4 do 1/3 troškova po t silaže (vidi prikaz 3). Ako se pravilno silira vlažno zrno (klip) kukuruza tj. CCM  s do 65% ST i dovoljnim vremenom zrenja od najmanje 2, bolje 3 mjeseca, ne može postojati alternativa za BONSILAGE CCM.

slika vrenja
prikaz 1: pokus Haus Riswick 2011: slika vrenja

prijevod prikaza 1

% ST        mliječna kiselina         octena kiselina       ukupno (kiseline i propandiol)

kontrola   A   B   C   BONSILAGE CCM

aerobna stabilnost
prikaz 2: pokus Haus Riswick 2011 - aerobna stabilnost

prijevod prikaza 2

dani

kontrola      A     B     C    BONSILAGE CCM

troškovi primjene za CCM
prikaz 3: troškovi primjene za CCM po toni mase

prijevod prikaza 3

euro/ t mase

kontrola      A     B     C    BONSILAGE CCM

 A: smjesa propionske kiseline / mravlje kiseline (5l / t, trošak približno 6 € po t silaže)

 B: smjesa mravlje kiseline / ligninsulfonske kiseline / propionske kiseline (4 kg / t, trošak približno 4,60 € po t silaže)

 C: smjesa natrijevog benzoata / natrijevog propionata (4l / t, trošak približno 5 € po t silaže)

BONSILAGE CCM (1 g / t, trošak od 1,20 € po t silaže)