pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi svinje

SCHAUMA OMNI S poboljšava plodnost i vitalnost

Sau

Povratne informacije iz prakse iskazuju:
Sa SCHAUMA OMNI-S manje je pojava puerperalnih bolesti. SCHAUMA OMNI-S utjecao je na intenzivnije tjeranje i povećanje rate koncepcije. Pozitivni efekti sa SCHAUMA OMNI-S dokumentirani su u navedenom praktičnm testu.

Opis pokusa

 

U vremenskom periodu od sedam mjeseci (veljača do kolovoza) 300 krmača je dobivalo ovaj inovativni poboljšivač tijekom cijelog perioda otvorenosti i suprasnosti. Bio je uključen sa 3,0 % u obroku grupe u istraživanju.

 

Parametri u proizvodnji su očito poboljšani

 

Rezultati poboljšivača u proizvodnji pokazuju pozitivno djelovanje na iskazivanje fizioloških parametara. Utvrđeno je npr. očito poboljšanje parametara plodnosti i za vrijeme, na plodnost negativno djelujućih, vrućih ljetnih mjeseci. Proizvodnja pojedinačnih životinja je stabilizirana. Dodatno je prasad pokazala značajno povećanu vitalnost i imunitet.

 

Rezultati u parametrima plodnosti

 

Prikaz pokazuje jedan pregled razvoja parametara plodnosti prije i nakon primjene SCHAUMA OMNI-S. Potrebna osjemenjivanja po leglu smanjena su za 5,7 %. Rata pregona smanjena je za 46 % kao i pojava abortusa koja se smanjila za 46 %.

 

Utjecaj na vitalnost prasadi

 

Zabilježeno je povećanje živorođene prasadi za 0,47. Broj mrtvorođene prasadi se primjenom SCHAUMA OMNI-S smanjio.

 

Zaključak

Rezultati ovog pokusa potvrdili su pozitivne povratne informacije iz prakse o primjeni SCHAUMA OMNI-S-a. Manje pregona znači više legala po krmači godišnje i više živorođene prasadi u leglu- baza je to za više prasadi po krmači tijekom godine.

korištenje SCHAUMA OMNI-S donosi značajno poboljšanje performansi

upotreba SCHAUMA OMNI-S

prijevod prikaza

% u svim krmačama

kontrola                                 sa SCHAUMA OMNI S

osjemenjivanje po leglu   pretjerivanje u %   abortusi u %    živorođenih/ leglo       mrtvorođenih/ leglo