pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi svinje

NATUPIG-koncept: Testiranja LfL Bavarske potvrdila uvjerljive rezultate u tovu svinja

Manji udior N i P u gnojevki kroz NATUPIG
Manji udior N i P u gnojevki kroz NATUPIG

NATUPIG koncept za tov svinja neovisno je testiran prošle godine na Farmi za učenje i ispitivanje u Schwarzenauu / Bavarski državni institut za poljoprivredu (LfL). Trenutne procjene studije potvrđuju: Upotreba NATUPIG-a u tovu smanjuje izlučivanje dušika (N), fosfora (P) i teških metala (uglavnom bakra i cinka), a udio proteinskih komponenti (ekstrahirane sojine sačme) može se smanjiti bez gubitka performansi.

Ukupno 192 svinja genetike (NjLxNjE) x Pietrain od 30-125 kg tovljeno je u 2 kruga. Uvijek je bilo 12 životinja po boksu u tekućem sustavu hranidbe na poprečnom koritu sa senzorom. Krmne smjese sastojale su se od pšenice, ječma, zrna kukuruza, 44 %- tne sojine sačme, vitaminsko- mineralnog dodatka s 12% lizina.

 

dizajn krmnih smjesa

Sastav smjesa u kontrolnoj skupini odgovarao je zahtjevima za znatno smanjenom ishranom na N i P. U ispitivanoj skupini udio sojine sačme je smanjen za 2% (30-60 kg), 2,5% (60-90 kg) i 3,0% (sa 90 kg); nije bilo kompenzacije slobodnim aminokiselinama. Osim toga, sadržaj P u testnim smjesama smanjen je za oko 13% u usporedbi s kontrolom, a opskrba mikroelementima zasniva se isključivo iz organskih spojeva. U ispitivanim skupinama kao komponenta mineralno- vitaminskog dodatka je bila i djelatna tvar CERAVITAL XP. Ukratko, svinje u kontrolnoj skupini dobivale su standard​ni mineralno- vitaminski dodatak dok je u ispitivanoj skupini korišten NATUPIG M 120.

Smanjenjem sojine sačme u svim fazama tova smanjen je sadržaj sirovih proteina za 0,7/0,9/1,0% u krmnim smjesama od kontrolne do skupine NATUPIG. Budući da nije bilo kompenzacije slobodnim aminokiselinama, sadržaj lizina je također smanjen u skladu s smanjenjem proteina. Prema NATUPIG- konceptu, ove smjese su također opremljene s manje mineralnog fosfora i zauzvrat s više 6-fitaze.

Sadržaji krmnih smjesa u skupini NATUPIG i kontrolnoj skupini
Sadržaji krmnih smjesa u skupini NATUPIG i kontrolnoj skupini

prijevod prikaza sadržaja krmnih smjesa

Kontrolna i skupina NATUPIG:

težine životinja

ME, MJ

protein, %

vlaknina, %

lizin, %

fosfor, %

fitaza, FTU

rezultati konverzije se mogu poboljšati

prikazi 1 i 2: prirasti i konverzija krmne smjese kada se NATUPIG koristi u tovu

S identičnim dnevnim prirastima od oko 900 g (vidi prikaz 1: usprkos značajnoj redukciji proteina u smjesi), ispitna skupina pokazala je značajno poboljšanje u konverziji hrane za oko 0,2 boda (6,2%) (vidi prikaz 2: efikasna konverzija, %).

smanjeno izlučivanje N, P, Cu i Zn

smanjeno izlučivanje u gnojevki kada se koristi NATUPIG
prikazi 3 i 4: smanjeno izlučivanje u gnojevki kada se koristi NATUPIG

Izlučivanje N i P određeno je izračunom količine tvari. Ovdje je, uz NATUPIG- koncept, izlučivanje N smanjeno za 14,3%, a izlučivanje P za 25,0% (vidi prikaz 3; g/ kg ST). Neto-  razlika između vrijednosti unosa i sadržaja više je nego potvrđeno analizom gnojevke. Osim toga, otkriveno je u gnojevci (na temelju suhe tvari) značajno smanjenje teških metala bakra (-43,6%) i cinka (-57,0%) (vidi prikaz 4; g/ kg ST).

kvaliteta trupa kao tržišni kriterij ostaje vrhunska

Kvaliteta trupa je naravno važna i za prodaju. Razlike u hranidbi nisu utjecale ni na postotak mesnatosti (60,15% u prosjeku) niti na mjeru masti (13,85 mm u svim skupinama). Unatoč značajnom smanjenju količine sojine sačme i sirovih proteina u smjesama, bilo je moguće postići visok mišićni rast bez prekomjernih masnih naslaga.

ekonomsko razmatranje

troškovi hrane: uštede u pojedinim fazama tova i ukupno po tovljeniku
prikazi 5 ( euro/100kg smjese) i 6 ( euro/ tovljenika): troškovi hrane: uštede u pojedinim fazama tova ( prikaz 5) i ukupno po tovljeniku (prikaz 6)

Smanjenjem sadržaja sojine sačme u smjesama s jedne strane i poboljšanom učinkovitosti (poboljšanom konverzijom hrane) zbog NATUPIG- koncepta s druge strane, u pokusu se moglo uštedjeti prosječno 10 kg soje po tovljeniku.
S 1.000 tovljenika i 3,3 turnusa godišnje na ovaj se način može uštedjeti 33,0 tone sojine sačme u godini dana. U ovom pokusu, u trenutnim uvjetima na tržištu hrane za životinje (ožujak 2022.), korištenje NATUPIG- koncepta rezultiralo je troškovnom prednosti od 8,68 € po tovljenju u oba ciklusa (vidi prikaz 6).

Isključivo na temelju razlike u recepturi za smjesu, korištenje NATUPIG- koncepta - ovisno o strukturi cijena na tržištu hrane za životinje - odgovara troškovnoj prednosti od 0,53-0,55 €/100 kg hrane za tov (vidi prikaz 5).

Zaključak

Pokusi u Schwarzenau / LfL Bavarska neovisno su potvrdili da se korištenje sojine sačme u tovu može značajno smanjiti s NATUPIG- konceptom. Interakcija djelatnih sastojaka CERAVITAL XP, AMINOTRACE mikroelemenata i visoko učinkovite fitaze značajno je smanjilo izlučivanje ne samo N i P već i izlučivanje teških metala. Istovremeno je postignuta vrlo pozitivna zootehnička izvedba, što se odrazilo na visoku kvalitetu trupa. Općenito, NATUPIG- koncept ne samo da smanjuje troškove hrane, već i povećava učinkovitost.