pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi svinje

Monogliceridi povećavaju dnevne priraste i poboljšavaju konverziju hrane

Schwein

Monogliceridi (MCM) u hrani podržavaju zdravlje crijeva i potiču učinkovit, ravnomjeran rast tovljenika do kraja tova. Unos i iskorištavanje hrane teku u pozitivnm smjeruo.

Antimikrobno djelotvorni MCM učinkovito inhibiraju gram-negativne bakterije i izuzetno robusne gram-pozitivne bakterije (npr. klostridije, streptokoke, stafilokoke). Time se potiskuje štetna prateća flora u crijevima i potiče zdravlje crijeva. Praktični test na bavarskoj farmi za tov svinja impresivno pokazuje pozitivan učinak MCM -a na  životinje.

Iz prakse

Farma ima 2800 tovnih mjesta. Kupljena prasad (Dan x Pi) imaju stabilnu težinu od 28 kg ŽM i tove se na masu klanja od 120 kg . Hranidba se odvija kao tekuća  kroz višefazni sustav. Osnova hranidbe tovnih svinja je vlastita smjesa tvrtke SCHAUMANN sa komponentama pšenice, ječma, sojine sačme, silaže od cijelog zrna kukuruza i SCHAUMANN premiksa za tov .

Postavljanje pokusa hranidbe s MCM

Pokus hranidbe proveden je s 390 životinja u dva kruga tova. Kontrolna skupina je hranjena vlastitom mješavinom po SCHAUMANN-u. MCM -i i dodatni tretman s kiselinama dodani su u smjesu ispitivane skupine.

Rezultat: veći dnevni prirasti i poboljšana konverzija hrane

Praktični rezultati pokazuju veće povećanje žive mase i poboljšanu konverziju hrane (vidi prikaz 1). To ide ruku pod ruku s kraćim razdobljem tova i manjom potrošnjom hrane, što pozitivno utječe na ekonomsku učinkovitost tova svinja. Zbog dodatnog zakiseljavanja, zdravlje crijeva je poboljšano, a gubici životinja značajno smanjeni (vidi prikaz 2).

SCHAUMALAC PROTECT  poboljšava dnevne priraste i konverziju hrane
prikaz 1: SCHAUMALAC PROTECT poboljšava dnevne priraste i konverziju hrane

prijevod prikaza 1

dnevni prirast, g/ dan              konverzija, 1:

kontrola        SCHAUMALAC PROTECT

SCHAUMALAC PROTECT smanjuje gubitke u tovu
prikaz 2: SCHAUMALAC PROTECT smanjuje gubitke u tovu

prijevod prikaza 2

gubici, %

kontrola       SCHAUMALAC PROTECT