pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi svinje

MIZI smanjuje pojavu proljeva kod odbijene prasadi

Ferkel

U raznovrsnim je pokusima MIZI dokazala svoje djelovanje protiv proljeva kod odbijene prasadi. Ta djelatna tvar iz SCHAUMANN-a iz mikroniziranog cink oksida (ZnO) pruža sigurnost u kritičnoj fazi odbića i pomaže u smanjenju proizvodnih gubitaka. Usporedno sa konvencionalnim ZnO, djelovanje MIZI na E. coli je superiornije. Naročito jasno se MIZI potvrđuje u zakonski dozvoljenim okvirima primjene.

Već kod dozacije od 125 ppm ta djelatna tvar postiže djelovanje smanjenja E. coli kao djelovanje 2.000 ppm konvencionalnog ZnO (vidi prikaz 1).

Također i u istraživanjima u praksi MIZI se dokazao. Umjesto korištenja konvencionalnog ZnO u smjesi, dodan je MIZI u gotovu smjesu za testnu skupinu prasadi (o oba slučaja 120 mg Zn/kg gotove smjese). U toj su grupi detektirana samo do 3 praseta dnevno sa proljevom, dok je u kontrolnoj grupi taj broj bio do 24 od 100 prasadi (vidi prikaz 2).

I kod gotovo istog unosa hrane, prasad iz skupine sa dodatkom MIZI postigla je za oko 25 % veće dnevne priraste, kroz što se konverzija, u usporedbi sa kontrolom, smanjila za oko 20 %. 

Djelovanje različitih dozacija cink oksida
prikaz 1: Utjecaj različitih dozacija cink oksida (konvencionalni ili MIZI) na relativnu brojnost E. coli nakon vremena inkubacije od 24 sata

prijevod prikaza 1

rel. brojnost E.coli, % od pozitivne kontrole

ppm ZnO ( normalni ili MIZI)

Učestalost proljeva kod prasadi
prikaz 2: Učestalost proljeva (broj prasadi) u prvih 14 dana od odbića kod primjene konvencionalnog ZnO tj. MIZI (u oba slučaja 120 mg cinka/kg gotove smjese)

prijevod prikaza 2

broj prasadi, n/ dan

dani nakon početka pokusa tj. odbića