pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi svinje

CERAVITAL XP bolje iskorištava protein iz smjesa

Schwein

Izvrsni učinak CERAVITAL XP-a dokazan je u jednom istraživanju u Gut Hülsenbergu. Pokazano je da dodatak CERAVITAL XP osigurava visoki dnevni prirast , stabilnost mesnatosti i visoku učinkovitost krme, čak i uz smanjenu razinu sirovih proteina u obroku ili uz kolebanja u kvaliteti hrane. Tijekom istraživanja, ukupno 300 prasadi (DanAvl x Duroc) podijeljeno je u tri skupine od po 100 životinja i hranjene su sa različitim smjesama prema krivulji hranidbe (vidi prikaz 1):

  • kontrolna skupina: tipični sastav krmne smjesa
  • eksperimentalna skupina I: smanjenje sojine sačme (44 %-tne) za 3%
  • eksperimentalna skupina II: smanjenje sojine sačme (44 %-tne) za 3% i dodavanje CERAVITAL XP

Nakon 42, odnosno 77 dana, sve su životinje vagane pojedinačno i utvrđeni su parametri rasta.

Niži sadržaj sirovog proteina u smjesi posebno je došao do izražaja u prvom dijelu istraživanja. Ovdje su životinje u vrijeme vaganja prirasle za 1,6% manje u odnosu na kontrolnu skupinu. To nije iznenađujuće jer je u ovom dobnom periodu porast mišića još izraženiji nego dobni prirast. Na kraju tova se povećava stvaranje masti u odnosu na mišićnu masu. Unatoč tome, CERAVITAL XP nije bio u mogućnosti nadoknaditi niži sadržaj sirovog proteina u eksperimentalnoj smjesi I jer nije bio uključen kao dodatak, te svinje su čak imale i malo veće dnevne priraste od svinja u kontrolnoj skupini (vidi prikaz 2).

Na drugi datum vaganja, nakon 77 dana, učinak smanjenja sirovog proteina u eksperimentalnoj skupini I na dnevni prirast više nije bio tako izražen (-0,5%). CERAVITAL XP pokazao se kao istinski promotor performansi: u usporedbi s kontrolnom skupinom, dodavanje CERAVITAL XP eksperimentalnoj hranidbi, nije samo nadoknadilo rezultate tova, svinje su čak pokazale povećanje prosječnog dnevnog prirasta od 2,5% a poboljšanje konverzije od 2,3% (vidi prikaz 2).

CERAVITAL XP – utjecaj na sadržaj mesnog tkiva ( mesnatost)

Uz učinke na parametre rezultata tova, svakodnevne dobitkei i troškove hrane za životinje, CERAVITAL XP je utjecao  i na kvalitetu trupa. Svinje su imale viši udio mesa u polovicama sa smanjenim unosom bjelančevina kada je dodan CERAVITAL XP (eksperimentalna skupina II) (vidi prikaz 3). 

sastav smjesa
prikaz 1: sastav smjesa

prijevod prikaza 1

početak tova..............sredina tova............kraj tova

(kontrola/  eksperimentalna smjesa I / eksperimentalna smjesa II)

komponente smjesa: ječam, raž, soja, kukuruz, ulje, premiks, CERAVITAL XP

protein smjesa, %

CERAVITAL XP povećava dnevne priraste
prikaz 2: CERAVITAL XP povećava dnevni prirast i smanjuje potrošnju hrane *navođenje postotka odstupanja u odnosu na vrijednost kontrolne skupine

prijevod prikaza 2

vaganje nakon 42 i 77 dana pokusa

dnevni prirasti i konverzije za:

 kontrolu/ eksperimentalnu skupinu I/ eksperimentalnu skupinu II

CERAVITAL XP osigurava mesnatost kod smanjenog udjela soje u smjesi
prikaz 3: CERAVITAL XP osigurava mesnatost kod smanjenog udjela soje u smjesi

prijevod prikaza 3

mesnatost u %

kontrola/ eksperimentalna skupina I/ eksperimentalna skupina II= CERAVITAL XP