pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi goveda

Rezultati testiranja: RUMIVITAL poboljšava probavljivost travne silaže bogate sirovom vlakninom

Kühe am Trog

Osnova za uspješnu hranidbu mliječnih goveda je krma, a različiti vremenski uvjeti i vrijeme košnje mogu imati veliki utjecaj na probavljivost te krme. ISF Schaumann Istraživanje ispitalo je utjecaj inovativne SCHAUMANN djelatne tvari RUMIVITAL na probavljivost NDF-a i dokazalo značajno povećanje probavljivosti travne silaže bogate sirovom vlakninom pod utjecajem RUMIVITAL-a.

Ovisno o vremenskim uvjetima i vremenu spremanja, u žetvenom usjevu možda je već došlo do nepoželjnog povećanja teško probavljivih komponenti stanične stijenke kao što su strukturni ugljikohidrati lignin i celuloza u stijenkama biljnih stanica. Tada je već pao udio vrijednog sadržaja stanica (prikaz 1).

Bolja fermentacija buraga dovodi do većeg energetskog prinosa krmiva

Za hranidbu taj utjecaj je sljedeći tj. mikrobi buraga trebaju više vremena za razgradnju staničnih stijenki sa znatno višim razinama NDF i ADF. Zbog toga se smanjuje probavljivost silaže, a time i energetski prinos iz krme. Kompleks djelatnih tvari RUMIVITAL tome se suprotstavlja stimulirajući razgradnju komponenti vlaknine i tako pozitivno djeluje na bakterije buraga i fermentaciju u buragu.

Istraživanje: inkubirane su travne silaže različite kvalitete

ISF Schaumann Istraživanje je ispitalo učinak RUMIVITAL-a na NDF-probavljivost travne silaže nakon 30 sati. U tu svrhu, dvije travne silaže različite kvalitete inkubirane su sa i bez Rumivital-a, a probavljivost NDF-a je uspoređena nakon 30 sati (vidi prikaz 2).

Kao rezultat istraživanja, uzorci silaže tretirani Rumivital-om pokazali su značajno poboljšanu probavljivost sirove vlaknine. Brojke jasno pokazuju da se NDF-probavljivost silaže bogate sirovim vlaknima može povećati do 6%. (vidi prikaz 3)

Utjecaj poboljšane probave vlaknine na ekonomiju

U ispitivanju se kao rezultat poboljšane probave vlaknine (NDF-probavljivost) pokazuje veći unos suhe tvari a time i povećan unos energije, što se u literaturi već opisuje kao okidač za veću mliječnost. Na primjer, povećanje probavljivosti NDF-a od 1% može dovesti do povećanja unosa ST od 0,17 kg, prinos mlijeka se povećava za 0,23 kg ili 0,25 kg 4% ECM tj. energetski korigiranog mlijeka (izvor: Oba i Allen, 1999.).

Zaključak: uz RUMIVITAL se mogu osigurati visoki prinosi mlijeka

RUMIVITAL dokazano povećava probavljivost komponenti stanične stijenke, iskoristivost cjelokupne organske mase, energetsku vrijednost ukupnog obroka i učinkovitost krmne smjese. Ovo stvara osnovu za visok unos hrane i  za burag i troškove povoljnije korištenje koncentrirane hrane  i uštedu troškova, kao i osiguranje visokih prinosa mlijeka .

Grafika koja prikazuje utjecaj vremena žetve na brzinu prolaska kroz burag
prikaz 1: poželjno vrijeme spremanja utječe na brzinu prolaska krmiva u buragu

prijevod prikaza 1

košnja

optimum

kasna

sekundarna stijenka= hemiceluloza ( NDF)

lignin (ADF, NDF)

primarna stijenka= celuloza (ADF, NDF)

mikrobi buraga

hranjiva

mlada stanica biljke

mikrobi buraga

hranjiva

odrvenjela stanica biljke

NDF- sadržaj

ADF- sadržaj

nizak

nizak

visok

visok

unos suhe tvari povećanje smanjenje
iskorištenje energije povećanje smanjenje

 

Tabelle zu den untersuchte Grassilage-Qualitäten aus 2021
prikaz 2: ispitane kvalitete travne silaže iz 2021.

prijevod prikaza 2

  sjenaža I sjenaža II
ST                %    
SVlaknina  % u ST    
NDF             % u ST    
ADF             % u ST    
NEL             MJ/ kg ST    

 

Grafik zur verbesserten Verdaulichkeit durch Rumivital
Darst. 3: Rumivital fördert die Verdaulichkeit der Rohfaser deutlich

prijevod prikaza 3

razgradnja NDF- frakcije* u %

kontrola                            RUMIVITAL

sjenaža I                                      sjenaža II

* nakon 30 sati inkubacije