pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi goveda

Kolostrum: novi rezultati o eliksiru života za telad

Kalb

Tele se rađa bez vlastitog specifičnog imunološkog sustava i mora apsorbirati antitijela iz majčinog kolostruma kako bi izgradilo svoj imunološki sustav. U prvih nekoliko tjedana života oni su bitan dio obrane teleta od bolesti i osiguranja njegovog preživljavanja. Tek nakon 2 do 3 tjedna tele se polako počinje nositi s patogenima i izgrađuje aktivan imunološki sustav (vidi prikaz 1). Što je pasivni imunološki sustav izraženiji u prvih nekoliko dana i tjedana, to je jači aktivni imunološki sustav . Dakle, opskrba kolostrumom dugoročno utječe na zdravlje i vitalnost teleta.

Puno – rano – kvalitetno

“Puno, što ranije i kvalitetno”, to je moto. Sa svakim satom koji prođe između teljenja i prve mužnje, sadržaj antitijela u kolostrumu opada. Osim toga, crijevo teleta tek postupno sazrijeva nakon rođenja. Samo na početku kroz crijevnu stijenku mogu ući u krv relativno velike molekule antitijela .

Stoga kolostrum uvijek treba konzumirati unutar prva 4 sata života. Sadržaj antitijela u kolostrumu određuje njegovu kvalitetu. Potrebno je oko 200 g antitijela za izgradnju stabilnog pasivnog imuniteta teleta. Uz dobru kvalitetu kolostruma s 80 g antitijela po litri, teletu se mora dati najmanje 2,5 litre kolostruma.

Refraktometar kao jednostavan alat

Refraktometrom se lako mogu odrediti protutijela imunoglobulina G (IgG), koje čini 90% antitijela u kolostrumu. Cilj je primijeniti cca 180 g IgG s kolostrumom kako bi se osiguralo da tele bude opskrbljeno s 200 g protutijela. Što je sadržaj IgG manji, količina kolostruma mora biti veća (vidi prikaz 2). Dobar kolostrum treba sadržavati najmanje 22 Brixa (vidi prikaz 3). To odgovara sadržaju IgG od oko 70 grama po litri kolostruma (vidi prikaz 4).

Brix- vrijednost se može izmjeriti refraktometrom

Studija na Gut Hülsenbergu pokazala je da je određivanje Brix- vrijednosti u krvnom serumu za kontrolu opskrbe kolostrumom moguće i pomoću refraktometra. Ukupni sadržaj proteina (UP) u krvnom serumu 44 teladi mjeren je 2., 5. i 10. dana života. Ovo je mjera količine antitijela koja cirkuliraju u krvi. Što je ova vrijednost veća, to je bolja opskrba antitijelima putem kolostruma.

Paralelno s određivanjem UP, refraktometrom je izmjerena Brix- vrijednost seruma. Postoji visoka korelacija između te dvije vrijednosti (vidi prikaz 5). Refraktometar se stoga može koristiti za određivanje da li je opskrba kolostrumom obavljena na odgovarajući način.

Pretpostavlja se da je sadržaj UP u serumu od preko 5,2 g po dl dovoljan za stabilan imunološki sustav. To odgovara Brix-vrijednosti između 8 i 9. Rezultati Gut Hülsenberg pokazuju da je većina teladi iznad ove kritične vrijednosti i da je stoga dobila dovoljno visokokvalitetnog kolostruma.

U slučaju životinja ispod ove granične vrijednosti, kao i na svakoj farmi u praksi, mora se provesti precizna analiza kako bi se utvrdilo koja se optimizacija opskrbe kolostrumom još može provesti. Uz količinu i vrijeme primjene kolostruma, to također uključuje hranidbu krava u suhostaju s mliječnom groznicom i profilaksom ketoze, kao i teljenjem bez stresa.

 tijek pasivne i aktivne imunizacije teleta
prikaz 1: tijek pasivne i aktivne imunizacije teleta

prijevod prikaza 1

kolostrum   imunoglobulini

pasivna imunizacija   aktivna imunizacija

tjedni života

potrebna količina kolostruma
prikaz 2: potrebna količina kolostruma za postizanje zalihe od najmanje 180 g IgG

prijevod prikaza 2

IgG g/ lit

potreban kolostrum

litre

120 1,5
90 2,0
72 2,5
60 3,0
51 3,5
45 4,0

 

ocjena kvalitete kolostruma na temelju Brix- vrijednosti
prikaz 3: ocjena kvalitete kolostruma na temelju Brix- vrijednosti

prijevod prikaza 3

Brix-vrijednost ocjena kvalitete
<20 vrlo loše
20-22 loše
22-25 dobro
>25 vrlo dobro, kolostrum za rezervu

 

odnos između Brix- vrijednosti i sadržaja IgG u kolostrumu
prikaz 4: odnos između Brix- vrijednosti i sadržaja IgG u kolostrumu (prema University of California, 2017.)
korelacija između ukupnog sadržaja proteina u krvnom serumu (serum UP) teladi i Brix- vrijednosti 2. dana života
prikaz 5: korelacija između ukupnog sadržaja proteina u krvnom serumu (serum UP) teladi i Brix- vrijednosti 2. dana života

prijevod prikaza 5

Brix %, optika

serum UP, g/ dl digitalno

korištenje refraktometra
korištenje refraktometra

prijevod prikaza

korištenje refraktometra

  1. refraktometar se mora prije prvog korištenja kalibrirati sa dvije kapi destilirane vode i priloženim izvijačem se na odgovarajućem mjestu uvrće dok se ne pročita vrijednost nula ( pogledajte uputstvo za upotrebu)
  2. kapnite 1-2 kapi kolostruma na refraktometar
  3. zatvorite poklopac da se mlijeko raspodijeli po površini
  4. očitajte Brix- vrijednost na mjestu granice plavog i bijelog polja, očitajte IgG vrijednost kolostruma ( vidi prikaz 4)