pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi goveda

Ispitivanje: RUMIVITAL®b osigurava optimiziranu konverziju hrane u tovu bikova

Mastbullen fressen am Trog

S RUMIVITAL®b, ISF Schaumann Istraživanje je uspjelo dodatno razviti kompleks djelatnih tvari RUMIVITAL, koji je vrlo precizno usmjeren na procese fermentacije u klasičnom tovu junadi. Učinkovitost probave škroba je povećana, osobito u obrocima bogatim kukuruzom i krmnim smjesama s visokim udjelom lako probavljivih ugljikohidrata. To pokazuju rezultati ISF-a kao i primjena u praksi.

U tovu junadi je težište na optimalnom iskorištenju krme, visokom dnevnom prirastu i dobroj kvaliteti trupova. Unos hranjivih tvari iz krme mora se u potpunosti iskoristiti. Izazov, posebno kada probavljivost obroka preživača često znatno varira pri promjeni silaže i drugih krmiva u ovisnosti o vremenu žetve i intenzitetu gnojidbe. 

Izazovi za probavljivost u obrocima za tov junadi

.Mikrobima u buragu treba više vremena kako bi razgradili frakciju stanične stijenke, što je prisutno više NDF-a i ADF-a. Obroci s visokim udjelom lako probavljivih ugljikohidrata posebno uzrokuju pad pH- vrijednosti u buragu – puferski kapacitet je nizak.

RUMIVITAL®b poboljšava probavu sirove vlaknine i puferiranje buraga

RUMIVITAL®b čini dostupnim hranjive tvari koje bi izašle iz buraga nerazgrađene ili čija bi razgradnja i brzina prolaska bila znatno duža. Poboljšana probava vlaknine povećava puferni kapacitet tako da se presreću padovi pH-vrijednosti i smanjuje se rizik od acidoze- posebno vrijedan učinak u obrocima bogatim kukuruzom za tov junadi. 

Mikrobi u buragu imaju pred sobom bolju dostupnost škroba

Još jedna prednost leži u poboljšanoj dostupnosti škroba za mikrobe buraga. Učinkovitost probave škroba je povećana, osobito u obrocima bogatim kukuruzom i krmnim smjesama s visokim udjelom lako probavljivih ugljikohidrata. RUMIVITAL®b tako potiče razgradnju sirove vlaknine, strukturnih tvari i frakcija škroba. Poboljšana probava vlaknine stvara više energije iz krme i povećava učinkovitost hrane.

ISF Schaumann Istraživanje: postiže se poboljšana probavljivost

ISF Schaumann Istraživanje postiglo je jasne rezultate u sektoru tova junadi kroz stalni daljnji razvoj tipičnih zahtjeva za obroke. Kako bi se postigli optimalni rezultati i uz nižu pH- vrijednost buraga, novi fermentirani proizvod RUMIVITAL®b također je testiran u puferu SARA. U testovima s RUMIVITAL®b, probavljivost NDF-a povećana je za 9,2% bodova, a probavljivost cijelog obroka za 4% bodova (vidi prikaz). To rezultira daljnjom učinkovitošću u pretvorbi hrane, povezanim uštedama u troškovima hrane i poboljšanim puferiranjem buraga.

Gesteigerte Verdaulichkeit
Rumivital®b povećava probavljivost NDF-a i cijelog obroka (rezultati in vitro u SARA puferu)

prijevod prikaza

kontrola                 RUMIVITAL b
probavljivost ST                      probavljivost NDF-a