pozvati kontakt
Erfolg im Stall
proizvodi u praksi goveda

Reportaža sa gospodarstva Hagen

Obitelj Hagen sa SCHAUMANN- savjetnikom g.Röttgersom
Obitelj Hagen sa SCHAUMANN- savjetnikom g.Röttgersom

Gospodarstvo Eugena i Lene Hagen nalazi se u okrugu Cloppenburg u Donjoj Saskoj. U Loheu, okrugu općine Barßel, obiteljsko poduzeće obrađuje površinu od oko 210 hektara s fokusom na tov junadi, pilića i svinja, na kojima se prvenstveno uzgajaju kukuruz, raž i pšenica. U posljednje vrijeme tvrtka je aktivna i u direktnom marketingu, gdje se pod nazivom "Weide Glück" plasira meso od kokoši iz slobodnog uzgoja i iz vlastitog stada krava dojilja pasmine Harzer Höhenvieh. U tovu i siliranju tvrtka se godinama oslanja na SCHAUMAN- rješenja.

podaci o Gospodarstvu Hagen  
površina 210 ha
junad 650
krave dojilje 20
svinje 200
tovni pilići 100.000
nesilice- slobodni uzgoj 700

Gospodarstvo Hagen i tov junadi

Na farmi Hagen tovi se oko 650 junadi, od kojih se više od polovice drži na stajnjaku. Dobrobit životinja, veći dnevni prirast i manje problema s papcima i zglobovima bili su razlozi izgradnje nove štale za stajnjak za 350 životinja prije otprilike šest godina. Uklopljene su hranilice u štalu težine oko 180 kg . Ovdje su uglavnom u korištenju simentalska i križana junad. Ovisno o razdoblju tova, životinje se hrane obrokom koji se sastoji od pojedinačnih komponenti. Kukuruzna silaža (23,5 kg svj. mase), slama (0,35 kg svj. mase), sačma od uljane repice (2-3,5 kg svj. mase), suhi repini rezanci (0,22 kg svj. mase), kukuruz u zrnu/CCM (0,43 kg svj. mase), voda i RINDAMAMAST UNI RVb ATG (0,15 kg svj. mase).

Djelatna tvar RUMIVITAL b poboljšava probavljivost sirove vlaknine i škroba i time povećava učinkovitost smjese krmiva. Primjenom RUMIVITAL b utrošak krmiva mogao se smanjiti na 8,8 kg ST po kg mesa i poboljšati klaonički rezultati (vidi sliku). Upotrebom organski vezanih AMINOTRACE mikroelemenata, koji imaju značajno veću bioraspoloživost od anorganskih spojeva, poboljšava se opskrba junadi bakrom, cinkom i manganom, a ujedno se smanjuje njihovo izlučivanje. Kako bi se izbjegao toplinski stres, ljeti se koristi RINDAMIN BP (0,08 kg svj.mase) kao pufer buraga i krvi.

Vikendom se dva dana koristi SILOSTAR PROTECT (1 kg/t). Tako obrok ostaje ukusan i hladan. Prirasti životinja pokazuju kako ovaj koncept funkcionira. Vrhunske vrijednosti postižu se prosječnim dnevnim prirastima od 1450 g po životinji i danu te neto prirastima od 800 g.

Precizna hranidba i jednostavno prikupljanje podataka

Hranidba se izvodi samohodnim hranidbenim mikserom. Pojedinačni obroci se prenose putem aplikacije cow-how u suradnji sa SCHAUMANN-om. Određeni obrok može se pokrenuti putem pametnog telefona. Također se bilježe stvarno pojedene količine.

„Korištenjem aplikacije svaki zaposlenik može vidjeti kako je protekla hranidba dan prije te tako jednostavno prilagoditi količine. Nadalje, otkad ga koristim, imam precizne podatke o potrošnji. Kao i kod svinja i kokoši, sada mogu vidjeti i kod junadi koliko je koncentrirane hrane i krme koja skupina junadi pojela,” kaže Eugen Hagen.

Točna procjena podataka o troškovima i unosu hrane tada se može izvršiti precizno i ​​jednostavno na računalu. Kako bi hranili što učinkovitije i junadi primjereno, obrok se provjerava u redovitim intervalima. Zajedno sa Schaumann- ovim savjetnikom, na primjer, ispire se izmet, utvrđuje sadržaj suhe tvari u obroku i ispituje silaža kako bi se mogao dati optimalan obrok i iskoristiti potencijal životinja.
 

BONSILAGE - je MORA BITI za svaku silažu

Voditelj Gospodarstva Eugen Hagen koristi BONSILAGE dodatke za silažu već više od 6 godina. „Od upotrebe, aerobna stabilnost silosa se poboljšala, a gubici zbog plijesni su značajno smanjeni. Također smo mogli utvrditi da je probavljivost poboljšana i da smo koristili manje kukuruza," naglašava Eugen Hagen.

SCHAUMANN želi Eugenu i Leni Hagen nastavak Uspjeha u štali tj. Erfolg im Stall.

RUMIVITAL b se potvrdio u praktičnim testovima na Gospodarstvu Hagen
prikaz.: RUMIVITAL b se potvrdio u praktičnim testovima na Gospodarstvu Hagen

prijevod prikaza

unos krmiva, kg ST/ kg mesa

obroci sa: RUMIVITAL i    RUMIVITAL b