pozvati kontakt
priopćenja
priopćenja

Uspješno spremanje prvih ovogodišnjh otkosa za sjenaže- unatoč izazovima

2023-04-28 

U većini područja Njemačke su proljeće 2023., a tako je i u Hrvatskoj, obilježile niske temperature i velika količina oborina. Travnjaci su bili mokri, izuzev nekoliko dana, pa je gotovo nemoguće bilo ulaziti na površine.

Stoga se odgovarajuće mjere njege (npr. valjanje),  nisu mogle provesti u pravo vrijeme, a rasipanje gnojevke je također bilo otežano. Kada su vremenski uvjeti omogućili ulaske na površine, mnoge su biljne vrste već bile vrlo dobro razvijene i stoga se od mjera njege djelomično odustalo.Tako štete od krtičnjaka i divljih svinja nisu otklonjene.Zbog toga kod otkosa trava postoji opasnost od većeg udjela sirovog pepela jer su te travne mase više onečišćene. Ako je tekuće gnojivo ipak primjenjeno na tako izraslim travnjacima, ono se više nije moglo odložiti blizu tla, a ostaci gnojiva dovode do kontaminacije krme. Razdoblje između primjene tekućeg gnojiva i košnje ovdje je često prekratko, tako da ovakvo onečišćenje ostaje i unese se u silos s travnom masom.

Ovi uvjeti predstavljaju izazov za siliranje. U nastavku vam želimo dati neke preporuke za djelovanje, kako biste s takvim površinama postigli optimalan rezultat: 

  • provjerite da li se može voziti preko travnjaka
  • težite ravnomjernom sadržaju suhe tvari u silaži od > 30%
  • nemojte kositi ispod visine od tla od > 8 cm
  • koristite kondicionere za brzo sušenje
  • provjerite i prilagodite postavke sve mehanizacije u kampanji
  • Ciljano koristite prevrtače za ravnomjeran stupanj provenjavanja. Upozorenje: u uvjetima za brzo sušenje (sunce i vjetar). ne krećite prebrzo u prevrtanje.
  • Pridržavajte se vremena provenjavanja mase na polju od najviše 24-36 sati. Produljena izloženost dovodi do gubitaka na polju i vlažni otkosi se mogu početi zagrijavati.
  • Korištenje sječkanja rezultira većim ispuštanjem soka čime se poboljšavaju uvjeti siliranja takvih usjeva.
  • Redoslijed siliranja prilagoditi tako da se lako silirajuća masa (sijani travnjaci, čiste travne površine) pomiješa u hrpi silosa s masom kojai se teško silira .

Osim ovih izazova, prirodne zalihe bakterija mliječne kiseline koje su neophodne za uspješno siliranje, trenutno su još uvijek premale zbog hladnoće i vlage. Ovdje nema alternative korištenju pravog BONSILAGE-dodatka za sjenažu. Osim toga, BONSILAGE- proizvodi za travnu silažu sprječavaju pogrešno vrenje i osiguravaju vrlo ukusnu i kvalitetnu travnu silažu. 

Za više informacija obratite se svom SCHAUMANN- stručnom savjetniku.