priopćenja
priopćenja

TIRSANA AMS - poseban tekući energetski pripravak za hranidbu na robotu za mužnju

2019-11-13 
Stall mit TIRSANA AMS

Posebno na farmama s automatskim sustavima za mužnju (AMS), važnu ulogu igraju ukusnost hrane na robotu i uravnotežena opskrba energijom . Što su ukusniji "mamci" na AMS-u, to su krave aktivnije. To pozitivno utječe na dnevni broj mužnji , a time i na proizvodnju mlijeka.

Dugo godina proizvođači mlijeka uspješno koriste liniju proizvoda TIRSANA tvrtke SCHAUMANN za profilaksu ketoze i za poboljšanje okusa i energije obroka. Nova TIRSANA AMS posebno je razvijena za upotrebu kroz dozatorie za tekućine na  robotu, a sada kombinira sve zahtjeve koje proizvođači robota imaju za tekuću prihranu: TIRSANA AMS podržava metabolizam s propilenglikolom i čistim glicerolom. Dodatni ukusni aktivni sastojci i odabrani okusi, osiguravaju najbolje prihvaćanje i tako dovode do više posjeta u robote. Dodaci za visoku stabilnost su posebno korisni kada se TIRSANA čuva u spremniku za ponovno punjenje, npr. u sobi za mužnju .

TIRSANA AMS primjenjuje se u količini od 200 do 400 g dnevno / životinji .