pozvati kontakt
priopćenja
priopćenja

B BONSILAGE - dodatak za siliranje za ekološko/ bio govedarstvo

2023-01-24 

Kvaliteta  krme kojom hranimo je odlučujući faktor za ekonomičnu proizvodnju mlijeka i zdravo stado. Vremenski uvjeti kao i novi zakonski propisi uvijek su izazovi. Sa Schaumannom i visokokvalitetnim BONSILAGE- proizvodima možete svladati ove izazove.
Schaumann je proširio ponudu BONSILAGE novom B BONSILAGE linijom. Riječ je o dodacima za siliranje koja se koriste u biološkoj/ ekološkoj proizvodnji i koja udovoljavaju zahtjevima nove zakonske regulative.
Sredstva za siliranje linije B BONSILAGE dobro su poznati i provjereni proizvodi BONSILAGE, koji su sada dodatno certificirani prema AT-BIO-301 i FiBL popisu (FiBL - Istraživački institut za organsku poljoprivredu) u biološkoj/ ekološkoj proizvodnji. .
Način djelovanja i područja primjene ostaju nepromijenjeni, a DLG pečati također ostaju važeći.
Upiitajte svog Schaumann- savjetnika o novim proizvodima u liniji B BONSILAGE i uvjerite se sami u učinkovitost proizvoda.