pozvati kontakt

TIRSANA-pojačivač energije za stabilan metabolizam i veliki unos krmiva

Fleckvieh am Futtertisch

Na početku laktacije krava ne može ispuniti svoje energetske potrebe unosom hrane i koristi više zaliha tjelesne masti za proizvodnju mlijeka (vidi prikaz1). Ovo povećano iskorištavanje tjelesne mase i dalje je jedan od najvećih izazova na mnogim mliječnim farmama, jer veliki gubici tjelesne mase dovode do ozbiljnih posljedica, kao što su: 

 • ketoza i metabolički poremećaji
 • smanjena mliječnost
 • loša plodnost
 • kratki vijek korištenja krava

Tekuće bazne energije 

Već tijekom tranzicijske faze, neposredno nakon teljenja ili tijekom laktacije, posebno prilagođenii proizvodi linije TIRSANA (vidi prikaz 2) premošćuju usko energetsko grlo  i podržavaju kondiciju. Jedinstvena kombinacija glukoplastičnih tvari i raznih djelatnih tvari, mliječnoj kravi pruža brzo dostupnu energiju i odterećuje metabolizam jetre. To povećava mliječnost, što praktičari opetovano potvrđuju (prikaz 3).

TIRSANA AMS za automatske sisteme mužnje

Posebno na farmama s automatskim sustavima za mužnju (AMS), ukusnost hrane na robotu i uravnotežena opskrba energijom igraju važnu ulogu. Što su ukusniji "mamci" na AMS-u, to su krave aktivnije. To pozitivno utječe na dnevni broj mužnji, a time i na proizvodnost.

Nova TIRSANA AMS kombinira sve što AMS- farmama treba:

 • propilen glikol i čisti glicerin za potporu metabolizmu
 • ukusne djelatne tvari za najbolje prihvaćanje i više posjeta robota
 • dodaci za visoku stabilnost, koji su posebno korisni tamo gdje je TIRSANA u spremniku za ponovno punjenje, npr..pohranjena na AMS- jedinici
energetski manjak i energetske potrebe jedne krave
prikaz 1: energetski manjak i energetske potrebe tijekom laktacije

prijevod prikaza 1

energetske potrebe

energetski deficit= narančasto područje          energetski višak= svijetlo-plavo područje

unos energije

teljenje

suhostaj.........tranzicija.....početak laktacije......kasna laktacija

TIRSANA-program
prikaz 2: TIRSANA-program pruža optimalnu opskrbu energijom za svaku fazu laktacije ali i u tranziciji

prijevod prikaza 2

TIRSANA BSK

 • potpora metabolizma sa propilenglikolom, glicerinom i
 • ukusnom izomaltulozom
 • BOVIN-S-KOMPEX za efikasnije korištenje proteina krmiva i
 • odterećenje jetre
 • koristiti za TMR, kroz vodu za piće ili robotu/ hranilici

TIRSANA AMS                               NOVO

 • posebno ukusna
 • kroz čistoću glicerina i naročitim aromama
 • sa stabilizatorima za dulju održivost u hranilici

TIRSANA SPEZIAL

 • intenzivna profilaksa ketoze sa propilenglikolom
 • naročito za period tranzicije
 • početak laktacije, koristiti za TMR

TIRSANA 1312

 • visoka koncentracija vitamina B12
 • ciljana zaštita jetre u prvim danima nakon teljenja
 • individualna primjena po kravi oko teljenja
Povećana mliječnost kroz TIRSANA
prikaz 3: povećana mliječnost kroz primjenu TIRSANA BSK u 1. trećini laktacije

prijevod prikaza 3

količina mlijeka, kg/ dan

ožujak- bez TORSANA BSK

travanj- sa TORSANA BSK

svibanj- sa TORSANA BSK

vrijeme provođenja pokusa