pozvati kontakt

SCHAUMASIL - stabilni i ukusni obroci za visoki unos krmiva

Fressende Kühe

Visok i stabilan unos krmiva ključan je za opskrbu krava hranjivim sastojcima, a time i za zdravlje i mliječnost. Osobito na početku laktacije, nedovoljni unos hrane i rezultirajući deficit energije, dovode do metaboličkih problema i poremećaja plodnosti. Preuređeni program SCHAUMASIL tvrtke SCHAUMANN pomaže Vam da to spriječite.

Jedan od glavnih razloga pada potrošnje hrane za životinje je naknadno zagrijavanje obroka. Studije pokazuju da ponovno zagrijana hrana smanjuje unos za preko 10% (prikaz 1).

logo SCHAUMASIL 5.0

Stabilni TMR sa SCHAUMASIL 5.0

Kvasac se često nalazi u silaži, posebno ako je uskladišten u teškim uvjetima berbe. Na hranidbenom se stolu kvasci vrlo brzo razmnožavaju pod utjecajem kisika i dovode do naknadnog zagrijavanja. SCHAUMASIL 5.0 suzbija rast mikroba u TMR-u i nudi učinkovitu zaštitu od naknadnog zagrijavanja. Obrok ostaje hladan, spriječavaju se gubici hranjivih sastojaka, a unos hrane ostaje na stalno visokoj razini. DLG- ispitni centar za tehnologiju i resurse dodijelio je SCHAUMASIL 5.0 pečat kvalitete u kategoriji TMR i PMR stabilizatora.

Pokusi tvrtke ISF Schaumann Forschung pružaju impresivne dokaze o izvrsnom učinku SCHAUMASIL 5.0 (prikazi 2 i 3). Standardni mješoviti obroci, kako na bazi trave, tako i na osnovi kukuruza, ostali su svježi na hranidbenom stolu više od dvostruko duže od netretirane kontrolne varijante zbog dodatka SCHAUMASIL 5.0. SCHAUMASIL 5.0 je tekući i zahvaljujući svojoj pH vrijednosti 5,0 posebno je koristan i nježan prema materijalima u primjeni.

SCHAUMASIL TMR UNI za stabilan i ukusan TMR

Uz stabilizaciju, novi proizvod SCHAUMASIL TMR UNI poboljšava opskrbu energijom i nudi optimalnu kombinaciju dva učinka:

  • kisele komponente suzbijaju zagrijavanje i održavaju obrok svježim (prikaz 2 i 3)
  • posebna mješavina naročito ukusnih glukoplastičnih komponenata povećava unos hrane i olakšava metabolizam

SCHAUMASIL TMR UNI svestrani je proizvod za svako gospodarstvo sa TMR-om.

SCHAUMASIL TMR GL za ukusne obroke

Čak i ako su obroci higijenski savršeni i nemaju tendenciju zagrijavanja, unos hrane se može ciljano povećati korištenjem posebno ukusnih komponenata. SCHAUMASIL TMR GL s novom i poboljšanom formulacijom udovoljava upravo tim zahtjevima. Poboljšava se unos hrane, a time i opskrba energijom i hranjivim tvarima. Glukoplastične tvari smanjuju rizik od metaboličkih bolesti. Na taj način promiču proizvodnju mlijeka i podržavaju plodnost. SCHAUMASIL TMR GL je tekući i može se miješati u bilo koji tip potpunog ili djelomičnog TMR-a.

Novi program SCHAUMASIL za goveda omogućuje Vam odabir pravog proizvoda za postizanje Vaših individualnih operativnih ciljeva (prikaz 4).

naknadno zagrijavanje smanjuje unos krmiva
prikaz. 1: naknadno zagrijavanje smanjuje unos krmiva

prijevod prikaza 1

HF krave, unos krmiva: 45% sjenaža, 55% kukuruzna silaža; n= 28

obroci:

svježi                         naknadno zagrijani obrok 

                                -13%

poboljšana aerobna stabilnost sjenaže
prikaz 2: SCHAUMASIL 5.0 i SCHAUMASIL TMR UNI poboljšavaju aerobnustabilnost TMR-a (na osnovi sjenaže)

prijevod prikaza 2

SCHAUMASIL 5,0 ( 3lit/ tonu TMR)

SCHAUMASIL TMR UNI ( 3lit/ tonu TMR)

kontrola

vrijeme od polaganja TMR-a do vremena povećanja njegove temperature

*sati

poboljšana aerobna stabilnost silaže
prikaz 3: SCHAUMASIL 5.0 i SCHAUMASIL TMR UNI poboljšavaju aerobnu stabilnost TMR-a (na osnovi kukuruzne silaže)

prijevod prikaza 3

SCHAUMASIL 5,0 ( 3lit/ tonu TMR)

SCHAUMASIL TMR UNI ( 3lit/ tonu TMR)

kontrola

vrijeme od polaganja TMR-a do vremena povećanja njegove temperature

*sati

SCHAUMASIL- proizvodi za konzerviranje
prikaz 4: djelovanje SCHAUMASIL- proizvoda

prijevod prikaza 4

konzerviranje                 unos krmiva

SCHAUMASIL 5,0 

SCHAUMASIL TMR UNI 

SCHAUMASIL TMR GL

+++ optimum djelovanja    ++ dobro djelovanje    + slabije djelovanje