pozvati kontakt

SCHAUMANN ENERGY PRO - hranidbena mast za povećanje količine mlijeka i za plodnost

Kuh beim Fressen

SCHAUMANN ENERGY se godinama uspješno koristi za poboljšanje opskrbe mliječnih krava energijom i za rasterećenje buraga. Učinci se temelje na učinku pojedinih masnih kiselina u metabolizmu krave. Masne kiseline su gradivni blokovi koji tvore masti.

Dvije masne kiseline za više uspjeha

U osnovi su dvije masne kiseline odlučujuće za učinke zaštićenih masti u buragu (vidi prikaz 1). Masna kiselina C16: 0 može se ugraditi izravno u mliječnu masnoću i tako povećava količinu mlijeka i sadržaj mliječne masti. Masna kiselina C18: 1 koristi se za izgradnju tjelesne mase. Ona štiti kravu od ketoze i loše plodnosti kao posljedica nedostatka energije. ISF SCHAUMANN Forschung je koristilo ovo novo znanje i razvilo proizvod s optimalnim omjerom dviju masnih kiselina: SCHAUMANN ENERGY PRO 

Potpora stvaranju mliječne masti

Na količinu mliječne masti hranidba utječe na dva načina (vidi prikaz 2). Veliki dio masnih kiselina u mliječnoj masti nastaje iz octene kiseline koja se stvara tijekom probave sirove vlaknine u buragu. Dovoljna zaliha sirove vlaknine stoga je izuzetno važna kako bi se optimizirali sastojci mlijeka. Drugi izvor gradivnih elemenata mliječne masti je razgradnja tjelesne masti i masti iz hrane. To se posebno odnosi na masnu kiselinu C16: 0, koja se može izravno unijeti iz hrane u mliječnu masnoću. Kod krava koje su hranjene sa SCHAUMANN ENERGY PRO tj. sa optimalnim udjelom C16: 0, u mlijeku je značajno porasla količina masnih kiselina C16: 0 ( vidi prikaz 3). Kroz to se također povećao sadržaj mliječne masti.

Primjena u praksi

Opsežni praktični testovi u Gut Hülsenbergu impresivno pokazuju učinak SCHAUMANN ENERGY PRO u pogledu količine mlijeka i sadržaja mliječne masti. U tu svrhu krave su podijeljene u dvije hranidbene skupine. Obroci su se razlikovali samo u vrsti dodane masti: ispitna skupina primila je SCHAUMANN ENERGY PRO, kontrolna skupina klasičnu SCHAUMANN ENERGY. Istodobno, SCHAUMANN ENERGY PRO bio je mjesecima u praktičnom ispitivanju na brojnim referentnim farmama s ukupno gotovo 2000 krava .

Više mlijeka i više masti

U praktičnim testovima, optimalni omjer C16: 0 do C18: 1 u SCHAUMANN ENERGY PRO doveo je do povećanja količine mlijeka do 1,6 lit / životinji / dan. Sadržaj masti povećao se istodobno za 0,1%, tako da je porast energetski korigirane količine mlijeka iznosio 1,8 kg (vidi prikaz 4). Također su stabilizirani učinak na plodnost, tjelesnumasa životinja i zdravlje životinja. 

 

Najvažnije masne kiseline u buragu zaštićenim kiselinama
prikaz 1: najvažnije masne kiseline u buragu zaštićenim kiselinama

prijevod prikaza 1

C 16 : 0

palmitinska masna kiselina: poticanje količine mlijeka i sadržaja masti u mlijeku

C 18 : 1

uljna masna kiselina: stabilizacija tjelesne kondicije i plodnosti

 

Utjecaj hranidbe na sadržaj mliječne masti
prikaz 2: utjecaj hranidbe na sadržaj mliječne masti

prijevod prikaza 2

probava= zeleno                                                                                         mliječna žlijezda= plavo

probava sir.vlaknine u buragu/izgradnja octene kiseline                        //novoizgradnja kratko lančanih masnih                                                                                                                             kiselina (C 16:0 i kraćih) 

                                                                                                                40- 50% sadržaja mliječne masti

mast iz tjelesnih rezervi i iz hrane/                                                          // ugradnja direktno u mliječnu mast

dugolančane masne kiseline (C 16:0 i duže)                                           50- 60% sadržaja mliječne masti

     

SCHAUMANN ENERGY PRO mijenja sadržaj mliječne masti
prikaz 3: SCHAUMANN ENERGY PRO mijenja sadržaj mliječne masti

prijevod prikaza 3

C 16:0 / 100g mlijeka

kontrola        SCHAUMANN ENERGY PRO  

                                    +8,1%

*izvor: praktični pokus Gut Hülsenberg

SCHAUMANN ENREGY PRO uvjerava u testu iz prakse
prikaz 4: SCHAUMANN ENERGY PRO uvjerava u testu iz prakse na Gut Hülsenbergu (podaci po životinji i danu)

prijevod prikaza 4

količina mlijeka, kg                ECM ( korigirano mlijeko), kg                  mliječna mast, %

kontrola, SCHAUMANN ENERGY PRO