pozvati kontakt

RINDAVITAL VARIO HEPA u tranziciji

Kuh am Futtertisch

Stabilan metabolizam i zdrava jetra osnova su za dugovječne, mliječne krave visokih performansi. Osobito  je početak laktacije veliki izazov za hranidbu i lupravljanje stadom. S novom RINDAVITAL VARIO HEPA -om, zamašćenje jetre i ketoza se sada mogu aktivno suzbiti.

Glavni uzrok metaboličkih poremećaja je biološka negativna energetska bilanca na početku laktacije (vidi prikaz 1). U danima ubrzo nakon teljenja, unos hrane nije dovoljan zadovoljtii potrebe krave za energijom i bjelančevinama/ proteinima.

Kao rezultat toga, krava mobilizira tjelesnu masu kako bi nadoknadila ovaj nedostatak. Zbog toga velike količine masnih kiselina ulaze u jetru. Tamo se energetski koriste ili transportiraju dalje u obliku takozvanih VLDL (lipida vrlo niske gustoće), a zatim se koriste, na primjer, za sintezu mliječne masti.

Odteretiti jetru

Međutim, kapacitet ovog transportnog mehanizma putem VLDL -a je ograničen. U slučaju jake razgradnje tjelesne masti, masnoća se nakuplja u jetri i nastaju ketoza, sindrom masne jetre i brojne sekundarne bolesti koje često rezultiraju gubitkom krave (vidi prikaz 2). Potpora uklanjanju masnih kiselina iz jetre je ključni mehanizam za izbjegavanje zamašćenja jetre ( sindrom masne jetre) i ketoze u tranzitnoj fazi i u prvim tjednima laktacije.

RINDAVITAL VARIO HEPA

Genau an dieser Stelle setzt das neu entwickelte RINDAVITAL VARIO HEPA an. Es enthält hohe Mengen an pansengeschütztem Cholinchlorid. Cholinchlorid ist elementarer Bestandteil der VLDL und unterstützt somit den Abtransport der Fettsäuren aus der Leber. Einer Leberverfettung wird so vorgebeugt, die Kühe sind vitaler und Folgeerkrankungen treten deutlich seltener auf. Da die Energie aus dem Körperfett effizienter genutzt werden kann, steigt auch die Milchleistung zu Laktationsbeginn an.

Primjena na farmi Gut Hülsenberg

Učinak RINDAVITAL VARIO HEPA -e detaljno je ispitivan na testu u Gut Hülsenbergu. U tu su svrhu krave koje su se trebale oteliti podijeljene u tri skupine od po 21 životinju:

  • Kontrola: bez dodatka
  • Grupa 1: RINDAVITAL VARIO HEPA dodatak, 21 dan prije teljenja
  • Grupa 2: dodatak RINDAVITAL VARIO HEPA, 21 dan prije i 21 dan nakon teljenja

Rezultati jasno pokazuju pozitivan učinak na mliječnost krava u prvih 100 dana laktacije ublažavanjem energetskog metabolizma (vidi prikaz 3). Posebno skupina 2, koja je primala dodatak RINDAVITAL VARIO HEPA prije i nakon teljenja, također pokazuje i pozitivan razvoj u smislu sadržaja mliječne masti (vidi prikaz 4).

Fleksibilna primjena

Kolinklorid se može koristiti kao dio hranidbe u suhostaju izravno putem minerala za suhostaj RINDAVITAL VK ONE CC sa 200 g / dan ili fleksibilno s prihranom RINDAVITAL VARIO HEPA sa 100 g / dan. Na taj se način svi koncepti obroka mogu lako i pojedinačno opremiti dodatkom kolinklorida.

Potrebe energije i potrošnja energije tijekom laktacije
prikaz 1 :potrebe energije i potrošnja energije tijekom laktacije

žuta puna linija.............potrebe na energiji

žuta površina................manjak energije

plava površina........ ......suvišak energije

 

suhostaj     tranzicija     visoka laktacija    kasna laktacija

povezanost masne jetre i sekundarnih bolesti kod mliječnih krava
prikaz 2: povezanost masne jetre i sekundarnih bolesti kod mliječnih krava
bolest povezanost sa masnom jetrom
dislokacija sirišta +++
smanjeni imunološki odgovor ++
ketoza +++
šepavost +
mastitis ++
zaostajanje posteljice ++
mliječna groznica +
retencija maternice +

 

RINDAVITAL VARIO HEPA
prikaz 3: RINDAVITAL VARIO HEPA potiče proizvodnju mlijeka u prvih 100 dana laktacije u Gut Hülsenberg (21 krava po skupini, izvor: ISF 2021)

mlijeko, kg

dani laktacije

  • Kontrola: bez dodatka
  • Grupa 1: RINDAVITAL VARIO HEPA dodatak, 21 dan prije teljenja
  • Grupa 2: dodatak RINDAVITAL VARIO HEPA, 21 dan prije i 21 dan nakon teljenja
sadržaj mliječne masti i  proteina mlijeka u prvih 100 dana laktacije
prikaz 4: sadržaj mliječne masti i proteina mlijeka u prvih 100 dana laktacije u Gut Hülsenbergu (prosječne vrijednosti, 21 krava po skupini, izvor: ISF 2021)

udio, %

mliječna mast= svijetlo- plave kolone

protein mlijeka= tamno- plave kolone

  • Kontrola
  • RINDAVITAL VARIO HEPA dodatak, 21 dan prije teljenja
  • RINDAVITAL VARIO HEPA, 21 dan prije i 21 dan nakon teljenja