pozvati kontakt
Rinder
Više mužnji, manje smjesa Gospodarstvo Enbergs GbR

Gospodarstvo Enbergs GbR: Više mužnji, manje smjesa

Praxiserfahrungen eines Betriebs
Voditelj regije za SCHAUMANN Lars van de Water sa upraviteljem stada Markusom Hemmingom i operativnim upraviteljem Hermannom-Josefom Enbergsom (slijeva)

Hof Enbergs GbR nalazi se na sjevernoj granici područja Ruhr u Nordrhein- Westfalen. Na farmi se muze 180 krava s tri robota u štali koja je svečano otvorena 2014. godine.

Suradnja sa Schaumann- om i voditeljem regije Larsom van de Waterom započela je u ljeto 2016.: „Tada smo mislili da sa 30 litara imamo pristojnu razinu proizvodnje. No, onda nam je Lars van de Water pokazao da gubimo potencijal kroz tri različite hranidbene i proizvodne grupe. Osim toga. radno opterećenje zbog nekoliko različitih mješavina TMR-a je bilo veliko, kao i redoslijed hranidbe koji nije trebalo podcijeniti. Drugi problem je bio taj što smo imali samo 2,6 mužnje po kravi dnevno”, prisjeća se voditelj stada Markus Hemming.

Strategija uspjeha

Pažljivom analizom svih čimbenika, postupno su prilagođavani upravljanje i hranidba. "Na vrhu laktacije krave dobivaju na robotu samo 4 kg, a junice 3 kg smjese", otkriva voditelj stada Markus Hemming. Ipak, proizvodnja i broj mužnji su se povećali (vidi grafikon). Prosječna proizvodnja stada je trenutno 11.500 kg.

Važni faktori uspjeha

  • tri hranidbene skupine spojene su u jednu
  • manje smjese na robotu radi boljeg zdravlja krava i većeg unosa krmiva na hranidbenom stolu
  • upotreba TIRSANA BSK- a kao mamca na robotu značajno je povećala broj mužnji

Čestitamo Gospodarstvu Enbergsu GbR i upravitelju područja Larsu van de Wateru na ovim sjajnim rezultatima i želimo im nadalje puno uspjeha.

 

Broj mužnji i proizvodnja mlijeka na farmi

Melkungen und Milchleistung im Betrieb
broj dnevnih mužnji i proizvodnja mlijeka kg/ dan