pozvati kontakt
Rinder
Uspješno uz korištenje stručnih znanja! Busse-Paucke GbR

Busse-Paucke GbR: Uspješno uz korištenje stručnih znanja!

Erfolgreich am Roboter
voditelj farme Christian Busse

Busse-Paucke GbR smješteno je izravno na Elbi u Schelldorfu u Sachsen-Anhalt. Trenutačno se muze 170 krava na tri robota. Prosjek stada je 12.100 kg. “Od kada smo instalirali robote prije šest godina, SCHAUMANN je također s nama. Prije promjene mliječnost je bila oko 9.500 kg.

Naš SCHAUMANN specijalizirani savjetnik posebno nam je pomagao tijekom godina svojim opsežnim znanjem o upravljanju AMS-om,” izvještava voditelj Christian Busse.
Zahvaljujući uskoj suradnji, uspjeli smo postupno optimizirati mnoge čimbenike koji su doveli do ovog povećanja proizvodnosti::

  • prilagodba hranidbe u suhostaju kako bi se povećala proizvodnja na početku laktacije
  • bez zamašćenja krava odmaklih u laktaciji i visoka postojanost  laktacijske krivulje zbog samo jednom obroku za sve krave.
  • bez ketoza, indeks osjemenjivanja 2,0 i interval teljenja od 392 dana kroz visoke koncentracije energije u TMR-u.

Daljnje povećanje proizvodnosti

Moto je "Samo naprijed". "Zahvaljujući poboljšanom konzerviranju voluminozne krme, ciljanoj nadogradnji obroka sa SCHAUMANN ENERGY  i optimalnom dizajnu obroka s obzirom na opskrbu proteinima, uspjeli smo značajno povećati proizvodnju sa 36 litara na prosječno 41 litru u prošloj godini. “, objašnjava aktualne mjere SCHAUMANN-ov stručni savjetnik (vidi prikaz). Danas farma ima prosječnu proizvodnju od 41 litre s prosječno tri mužnje dnevno.

Radujemo se ovim rezultatima zajedno sa Busse-Pauke GbR  i želimo im daljnji uspjeh u štali!

Pusse-Paucke GbR: laktacijska krivulja

Die Laktationskurve der Busse-Paucke GbR
mlijeko u kg; krave i prvotelke; dani laktacije