pozvati kontakt
Kühe am Futtertisch
U 3 godine sa simentalkama sa 7.500 kg na gotovo 12.000 kg Gospodarstvo Andreas Hosp (Bodenkirchen, Bavarska)

Gospodarstvo Andreas Hosp: u 3 godine sa simentalkama sa 7.500 kg na gotovo 12.000 kg mlijeka

simentalke
voditelj gospodarstva Andreas Hosp i SCHAUMANN-ov voditelj područja Kilian Linsemeier (slijeva)

Koncept SCHAUMANN doista je u korištenju u poslovanju Andreasa Hospa. Dok je 2016. godine još uvijek imao 23 kg mlijeka po kravi dnevno, trenutno muze dobrih 39 kg (vidi prikaz). Iznad svega, impresivna je iznimna postojanost tj. perzistentnost laktacije stada. "Imamo pod kontrolom zasušenje s 30 kg !", kaže voditelj Hosp.

Voditelj područja SCHAUMANN-a Kilian Linsemeier sa Gospodarstvom Hosp radi 3 godine. Zajedno, kroz blisku suradnju i redovitu analizu slabih točaka pomoću SCHAUMANN-MLP evaluacije, stado simentalskih krava dovedeno je na nikad očekivanu razinu proizvodnje.

Dizajn TMR- obroka i odgovarajuća raspodjela smjese na robotu za mužnju Lely, važni su, ali ne i jedini čimbenici uspjeha. Između ostalog, i kvaliteta silaža, Andreas Hosp se oslanja na BONSILAGE, kupnja cjenovno jače smjese i razumna uporaba SCHAUMANN- proizvoda osiguravaju ekonomski uspjeh. Primjerice, Andreas Hosp potpuno odustao od upotrebe sojine sačme. To ima smisla ne samo s gledišta održivosti, već i iz razloga troškova. Zahvaljujući holističkoj brizi o stadu, Andreas Hosp i voditelj područja SCHAUMANN-a Kilian Linsemeier također su uspjeli povećati prvu laktaciju junica na 11.500 kg. "Unatoč visokoj razini proizvodnje (krave 12.200 kg) imamo remont stada manji od 20% i interval teljenja od 380 dana."

Odgoj junica i suha hranidba krava su važni gradivni elementi za uspjeh u štali. „Potpuno vjerujem u znanje Kiliana Linsemeiera kada je u pitanju upravljanje stadom, dizajn obroka i postavke robota. Tako ja to zamišljam!”, kaže voditelj Andreas Hosp.

Zahvaljujemo Andreasu Hospu na povjerenju koje nam je ukazao i veselimo se postizanju daljnjih zajedničkih ciljeva.

Aktualni SCHAUMANN- proizvodi u korištenju:

  • TIRSANA SPEZIAL - tekuća energija u robotu
  • RINDAVIT 210 RVi ATG - vitaminsko- mineralni dodatak bez fosfora
  • RINDAMIN BP - kombinacija pufera za krv i burag
  • SCHAUMANN ENERGY EU - zaštićena mast iz EU-komponenti
  • RINDAVITAL VK C PLUS ATG - vitaminsko- mineralni dodatak za visokoproduktivna stada
  • BONSILAGE - biološki dodaci silaži za optimalne silaže 

Razvoj proizvodnje stada simentalki od 7/2016. do 10/2019.

Entwicklung der Fleckviehherde von 7/2016 bis 10/2019
količina mlijeka, dani laktacije