Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Speed / kukuruzne silaže cijele biljke


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

kukuruzna silaža cijele biljke

BONSILAGE SPEED M


dodatak silaži (homo- i heterofermentativni) za skraćeni period zrenja i visoku stabilnost energetski bogatih silaža žitarica (GPS) i silaža cijele biljke kukuruza