pozvati kontakt

Stavite pod kontrolu vlažne silaže trava i s niskim sadržajem šećera

2022-02-22 
Grassilierung

Profitabilna proizvodnja mlijeka ne može se postići bez visoke kvalitete osnovne krme. Ako je kvaliteta silaže kakva treba biti, kupnja skupe koncentrirane hrane može se s jedne strane smanjiti, a s druge strane osigurati zdravlje životinja. U praksi, ovaj zahtjev kvalitete nije uvijek lako ispuniti, jer vremenski uvjeti često igraju odlučujuću ulogu.

Nestalni vlažni vremenski uvjeti rezultiraju mokrom travnom silažom s niskim sadržajem šećera. Ovdje je teško postići dobar proces fermentacije - pogrešna fermentacija uzrokovana štetočinama fermentacije i prevrtanje silaže uobičajeni su krajnji rezultat. Kako bi spriječio ovu opasnost, dodatak za siliranje BONSILAGE FORTE djeluje ciljano s optimalnom kombinacijom triju sojeva bakterija mliječno kiselinskog vrenja (LAB), koji su izrazito konkurentni klostridijama. DLG to potvrđuje svojim pečatom kvalitete s važećim smjernicama 1b i 5.

 

Što se događa sa vlažnim silažama s niskim sadržajem šećera? 

Zbog izostanka provenjavanja u prevlažnoj silaži se koncentrira premalo šećera u ulaznom materijalu. Kao rezultat toga, nema dovoljno energije za bakterije mliječno kiselinskog vrenja (MSB) da brzo stvore dovoljne količine mliječne kiseline. Premalo mliječne kiseline na početku siliranja rezultira nedovoljnim smanjenjem pH- vrijednosti. BONSILAGE FORTE brzo snižava pH- vrijednost (vidi prikaz 1) i tako dovodi do stabilne silaže. Mala količina mliječne kiseline također dovodi do konkurentske situacije između bakterija mliječno kiselinskog vrenja i proizvođača maslačne kiseline, kao što su poseban slučaj klostridije, koje se sada mogu brzo razmnožavati.

Koja je uloga klostridija u procesu siliranja?

Klostridije pretvaraju postojeću mliječnu kiselinu u maslačnu kiselinu i tako suzbijaju pad pH-vrijednosti. Osim šećera, klostridije također mogu razgraditi postojeći protein na amonijak i biogene amine. Aktivnost klostridija rezultira "prevrnutom" silažom sa znatno smanjenim okusom i lošom kvalitetom proteina. U slučaju teških prevrnuća stvaraju se toksične razine biogenih amina, razgradnih produkata metabolizma klostridija, koji uzrokuju trajna oštećenja zdravlja stada. U ovom ekstremnom slučaju, silaža se mora baciti.

Što pH vrijednost govori o uspjehu siliranja?

Kada se gleda analiza silaže, pH- vrijednost daje prvi pokazatelj uspjeha siliranja. Ako je pH- vrijednost ispod 4,4, zakiseljavanje MSB-om je dovoljno dobro. Ako je pH- vrijednost iznad 4,5, postoji povećani rizik da će se klostridije koje stvaraju maslačnu kiselinu nastaviti afirmirati i da se silaža može prevrnuti (vidi prikaz 2).

Kako se nadopunjuju tri MSB soja u BONSILAGE FORTE-u ?

BONSILAGE FORTE je opremljen s tri MSB soja koji su međusobno optimalno usklađeni u svojoj interakciji i stoga imaju izvrsnu konkurentnost protiv klostridija. MSB soj Lactobacillus paracasei sposoban je iskoristiti raspoložive rezervne ugljikohidrate (višelančane molekule šećera) u silaži i time ublažiti nedostatak šećera. Zajedno s dva MSB soja Lactococcus lactis i Pediococcus acidilactici, sada je moguće brzo smanjenje pH- vrijednosti i učinkovito suzbijanje rasta klostridija, a time i stvaranja maslačne kiseline (vidi prikaz 3). Razgradnja proteina je smanjena, a rezultat su niske razine amonijaka.

BONSILAGE FORTE – za bolji proces vrenja

Brzo i intenzivno smanjenje pH- vrijednosti kao i izuzetno dobra konkurentska snaga MSB-a u BONSILAGE FORTE-u osiguravaju trajnu inhibiciju štetnika vrenja. Silaže su zaštićene od visoke razgradnje proteina i aminokiselina i gubitka probavljivosti. Okus, a time i unos hrane, kao i poboljšanje probavljivosti još su jedan bitan doprinos koji BONSILAGE FORTE može dati za ekonomičniju i održiviju proizvodnju mlijeka.

BONSILAGE FORTE ima oznaku kvalitete DLG 5a za dodatke za silažu- jedini na svijetu deklariran protiv klostridija.

BONSILAGE FORTE brzo i sigurno snižava pH-vrijednost i klostridije nemaju nikakvu šansu

prijevod prikaza 1

pH- vrijednost: dan 1.              dan 5.            dan 90.

kontrola               BONSILAGE FORTE

BONSILAGE FORTE čini silaže hranjivijom
prikaz 1: BONSILAGE FORTE čini silaže hranjivijom

prijevod prikaza 2

srednje vrijednosti vrenja: sjenaže naredni otkosi sa < 25% ST; 6,1 MJ NEL; 17% proteina; 11% pepeo

sadržaj u %

kontrola                                 BONSILAGE FORTE

žuto                    maslačna kiselina

oker                    octena kiselina

smeđe                mliječna kiselibna

zeleno                ostatak šećera

BONSILAGE FORTE inhibira od samog početka klostridije koje stvaraju maslačnu kiselinu
prikaz 2: BONSILAGE FORTE inhibira od samog početka klostridije koje stvaraju maslačnu kiselinu

prijevod prikaza 3

trava, 1.otkos, 26- 32% ST

klostridije u KFJ/ g svježe mase

kontrola                BONSILAGE FORTE

trajanje vrenja: 14 dana              49 dana          90 dana