pozvati kontakt
Produkte für Rinder

proizvodi za goveda

proizvodi za goveda

SCHAUMANN proizvodi Vas podupiru u svim područjima hranidbe stoke. Asortiman se proteže od mineralne hrane, posebnih proizvoda i pojačivača energije do lmasa za lizanje i mliječnih zamjenica, pojačivača punomasnog mlijeka i kombinacija kiselina. Kada hranite muzne krave, telad, mlada goveda i tovne bikove, trebali biste obratiti pažnju na nekoliko stvari, ovisno o fazi proizvodnje.

Obroci za krave u suhostaju, ne moraju zadovoljavati samo potrebe za održavanjem i rastom fetusa. Hranidba smanjenim udjelom  kalcija ili hranidba kiselim solima priprema mliječnu kravu za veliku potražnju za kalcijem na početku laktacije i suzbija mliječnu groznicu. Hranidba treba biti reducirana  energetski kako bi se izbjegla pretilost krava. Da bi se osigurao najveći mogući unos hrane, obrok mora biti ukusan. Na početku laktacije, izazov leži u nadoknađivanju nastalog energetskog deficita. Unos hrane se polako povećava nakon teljenja, ali potreba za energijom i hranjivim tvarima sigurno se značajno povećava. Promjenjivi energetski zahtjevi muzne krave postavljaju visoke zahtjeve prema dizajnu obroka. Kako bi se odteretila jetra oko početka laktacije, pomažu dodaci poput propilen glikola, glicerina, živoih kvasaca ili zaštićenih masti.

Kod teladi, presudna je primjena kolostruma u prvih nekoliko sati nakon teljenja. Visoku razinu imunoglobulina možete imati korištenjem kolostruma starijih krava ili dodavanjem poboljšivača punomasnom mlijeku. Tijekom faze napajanja u središtu su visoki dnevni prirasti i zdravlje teladi. Tele se postupno razvija u preživača. Rana opskrba koncentriranom i voluminoznom hranom, važna je za dobar razvoj buraga teladi.

Kod junadi u tovu,trebali biste kontinuirano povećavati unos hrane i osigurati visoku koncentraciju energije. Dovoljna opskrba bjelančevinama uz održavanje potrebnog omjera energije i bjelančevina, osigurava visoke dnevnie priraste. U sredini tova biste trebali prilagoditi potencijalu rasta životinja omjer energije i proteina. Povećavanjem sposobnosti unosa tj. konzumacije suhe tvari možete povećati količinu krme i u skladu s tim smanjiti koncentraciju energije u hrani. U završnoj fazi tova povećava se rizik da se tovljenici zamaste. Stoga koristite obrok s nižom energijom i većom koncentracijom proteina.