pozvati kontakt
priopćenja
priopćenja

Sezona siliranja 2022. počinje već sada: s pravovremenom i povoljnom narudžbom BONSILAGE

2022-02-18 

Posebna ponuda za BONSILAGE- program u 2022.

Proizvodnja izvrsne silaže ključna je za kvalitetnu stočnu hranu i postavlja temelje za visoku mliječnost, odgoj i tov u govedarstvu. Osim pravilnog upravljanja silranjem i silažom, upotreba silažnih dodataka igra ključnu ulogu u proizvodnji najbolje moguće silaže trave i kukuruza.
Inovativni silažni dodaci iz BONSILAGE- programa pružaju optimalno rješenje za svaku silažu.

BONSILAGE BASIC za mjerljivo veću kvalitetu krme.

BONSILAGE SPEED za mjerljivo brže siliranje.

BONSILAGE FIT za mjerljivo veći fitnes krava.


SCHAUMANN u Hrvatskoj u svojoj ponudi pruža posebne uvjete pri kupnji BONSILAGE silažnih dodataka:
• atraktivne cjenovne pogodnosti pri narudžbi BONSILAGE- silažnih dodataka za sve vrste sjenaža i BONSILAGE-silažnih dodataka za sve varijante kukuruza do 30. lipnja 2022. godine.

*Za detaljne informacije o  BONSILAGE- programu i ovoj ponudi, kontaktirajte svog SCHAUMANN- savjetnika ili iskoristite naše druge kontakt mogućnosti na našoj web- stranici.